Aihearkisto: Blogi

Minä ja Vantaan nuorisopalvelut uuden edessä

Viime viikon maanantaina tulin valituksi Vantaan nuorisopalveluiden johtajaksi. Valinta oli lopulta itselleni aikamoinen pommi. Olin toki hakenut tehtävää ja käynyt läpi aikamoisen tiukan prosessin, johon sisältyi mm. neljä eri haastattelua ja yhteensä noin 10 tuntia kestäneet henkilöarviointiyrityksen tekemät testit. Vaikka mahdollisuus siihen, että elämäni siirtyy johonkin ihan uuteen vaiheeseen oli olemassa, valinta tuntui aluksi käsittämättömältä, koska se muuttaa elämääni niin kokonaisvaltaisesti.

Olen viimeiset viisi ja puoli vuotta työskennellyt Lasten ja nuorten säätiössä ja saman ajan panostanut lähes koko vapaa-aikani maailmanparantamiseen, tai vähintäänkin Vantaan parantamiseen, politiikan kautta. Sillä kaupunginhallituksen puheenjohtajan vasaran napautuksella, jolla minut valittiin nuorisopalveluiden johtajaksi, molemmat näistä minun arkeni todellisuuksista ja niihin kuuluvat minulle tärkeät ihmiset katoavat ja tilalle astuu jotain ihan muuta.

Mitä pidemmälle aika kuluu, sitä innostuneempi olen tulevasta. Olen saanut nähdä Lasten ja nuorten säätiön kotimaan toiminnan päällikkönä todella laajasti erilaisia tapoja tukea nuoria ja tehdä nuorisotyötä. Olen oppinut todella paljon niistä inhimillisistä lähtökohdista, jotka on toteuduttava, jotta nuorten kanssa tehtävä työ on tuloksellista. Olen työskennellyt kuntien, järjestöjen, yritysten ja taiteilijoiden kanssa, aina erilaisissa yhteistyökuvioissa. Haluan tuoda oppimaani tekemisen tapaa, laajaa yhteisvastuullista ajattelua ja yhdessä tekemisen kulttuuria Vantaalle. Minulla on laajat verkostot, joista uskon olevan Vantaalle paljon hyötyä ja joiden myötä voimme pysyä nuorisotyön uusien tuulien aallon harjalla.

Samaan aikaan olen Vantaan valtuustossa ja kaupunginhallituksessa oppinut viimeisten neljän vuoden aikana todella paljon vantaalaisesta todellisuudesta, arvoista, tekemisen tavoista, päätöksentekojärjestelmästä ja niin edelleen. Uskon, että tästä ymmärryksestä on tulevassa työssäni todella paljon hyötyä. Tulen katsomaan nuorisopalveluita lähtökohtaisesti osana koko kaupungin kokonaisuutta. Haluan, että kaikilla toimialoilla tehdään asioita myös nuorten näkökulmaa ajatellen. Haluan, että me nuorisopalveluissa teemme asioita myös muiden toimialojen ja koko kaupungin tavoitteita ajatellen. Haluan, että olemme yhdessä joustavia ja herkkiä vastaamaan nopeastikin niihin tarpeisiin, joita nuorten elämästä nousee. Ja haluan, että olemme myös kriittisiä omalle työllemme ja arvioimme koko ajan sen vaikuttavuutta – eli sitä, teemmekö oikeita asioita, jotta saavutamme tavoitteemme.

Oman nuoruuteni olen viettänyt sirkuskoulussa Suvelan lähiössä, jossa olen nähnyt hyvin monenlaista elämisen tapaa ja ihmiskohtaloa. Olen kasvanut yhdessä tekemisen ja erilaisuuden arvostamisen keskellä. Lähtökohtani myötä ajatteluni on hyvin voimakkaasti jokaisenlaista ihmistä kunniottava ja tärkein tavoitteeni onkin, että jokainen vantaalainen nuori voisi kasvaa omaksi itsekseen, siihen täyteen potentiaaliin, joka hänessä uinuu. Samalla kokien kuuluvansa omaan lähiyhteisöönsä ja olevansa merkityksellinen ja aktiivinen osa sitä. Tätä tavoitetta lähdemme edistämään laajalla yhteisrintamalla yhteistyössä eri toimialojen, järjestöjen, vantaalaisten yritysten ja yksityisten ihmisten kanssa.

 

img_3793

Tämä kuva Vantaan kaupungintalon kauniista aulasta on otettu suurin piirtein samalla hetkellä, kun minut viereisessä huoneessa valittiin Vantaan nuorisopalveluiden johtajaksi.

Kaupunginhallitus 29.8.2016: Kuntalaisaloitteiden käsittely, pks-erillisratkaisu ynnä muuta

Terveisiä syksyn ensimmäisestä merkittävämpiä asioita sisältäneestä kaupunginhallituksen kokouksesta, jossa käsiteltiin mm kuntalaisaloitteisiin liittyvää prosessia, putkijätekiistaa ja pks-erillisratkaisua.
*
Kohta 12: Laajaa kannatusta saaneiden kuntalaisaloitteiden käsittely:
Taustaa: Tuomelan koulun aktiivit ovat lähettäneet valtuustolle kuntalaisaloitteen, jonka on allekirjoittanut yli 2% kuntalaisista, ja lain mukaan se tulisi ottaa käsittelyyn kaupungin luottamuselimissä viimeistään 6kk vastaanottamisen jälkeen. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kaupungille tulee vastaavanlainen aloite. Nyt kaupunginhallitus päätti, kuinka tällaisia aloitteita tulisi käsitellä.
Vaihtoehdot käsittelylle: A) käsitellään talousarviokäsittelyn yhteydessä B) viedään aloitteet suoraan valtuustoon C) aloite lautakunnan ja kaupunginhallituksen kautta keskusteluun valtuustoon. Kaupunginjohtajan alkuperäisessä esityksessä ehdotettiin kohtaa A, mutta neuvotteluiden jälkeen päädyttiin vaihtoehtoon C. Tämä tarkoittaa, että aloitteet, jotka on allekirjoittanut yli 2%, saavat saman käsittelyprosessin kuin ne valtuutettujen tekemät aloitteet, jotka ovat saaneet muilta valtuutetuilta tarpeeksi allekirjoituksia (prosessin kulku: lautakunta-kh-valtuusto).
Itse pidän päätettyä kohtaa C parhaana ylläolevista vaihtoehdoista, koska aloitteet saavat ensin asiantuntijalautakunnan perusteellisen käsittelyn, sitten niistä keskustellaan kaupunginhallituksessa ja lopulta valtuustossa, joka voi niin halutessaan lähettää aloitteen uudelleen valmisteluun. On myös järkevää, että käsittelyprosessi on yhtäläinen valtuutettujen tekemien aloitteiden kanssa. Perussuomalaiset äänestyttivät asian, esittäen kohdan B valitsemista, ja jäivät yksin ehdotuksen kanssa. Äänestys päättyi C:n hyväksi äänin 3-16.
*
Kohdat 23-39: Kivistön putkijäteriita: Kesäkuussa päätimme kaupunginhallituksessa, että kaupunki tulee vastaan riidassa sillä tavalla, että asuntomessualueen pientalojen ei tarvitsekaan maksaa putkijätesysteemin liittymismaksua, vaan kaupunki korvaa niistä tulevat tappiot Putkijäte OY:lle. Nyt kuitenkaan tämäkään ei riitä asian riitauttaneille asukkaille, vaan he haluavat edelleen kokonaan ulos putkijätesysteemistä. Heitä uhkaa nyt kymmenien tuhansien eurojen uhkasakko, koska he eivät liity järjestelmään, vaikka ovat siihen tonttinsa kauppakirjassa sitoutuneet. Heistä osa on tehnyt oikaisuvaatimuksen sopimussakosta. Perussuomalaiset äänestytti asian haluten, että kaupunki ei enää lainkaan vaadi asukkailta liittymistä järjestelmään. Tämä olisi hankalaa kaupungille mm siksi, koska kaupunki joutuisi mahdollisesti korvaamaan lisää Putkijäte OY:lle saamatta jääviä kuukausittaisia tuloja. Asia meni lopulta alkuperäisen esityksen mukaan äänin 2-14.
*
Kohta 48: PKS-erillisratkaisu: iso asia, joka hyväksyttiin lopulta yksimielisesti. Kukaan ei taida uskoa, että ehdotus lopulta menisi läpi eivätkä läheskään kaikki ole edes ehdotuksen monien sisältöjen kannalla. Koska kyseessä on pitkään valmisteltu kokonaisuus, joka pitää joko hyväksyä sellaisenaan kaikissa kaupungeissa tai hylätä kokonaan, emme lähteneet keikuttamaan venettä, vaikka olimme hyvin kriittisiä sisällön suhteen.
*
Alla vielä koko esityslista.
 *

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus …………………………………………………………………………………………… 2

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ……………………………………………………………………………………………………………….. 3

3 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/KN ………………………….. 4

4 Vantaan nuorisovaltuuston pöytäkirja/tiedoksi ……………………………………………………………………………………. 5

5 Eron myöntäminen Eero Salolle Kivistön aluetoimikunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin
toimittaminen (kvalt) / KN ………………………………………………………………………………………………………………. 6

6 Eron myöntäminen Päivi Laaksolle Myyrmäen aluetoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenen
tehtävistä sekä täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / KN ………………………………………………………………… 7

7 Tiettyjen viranhaltijapäätösten rajaaminen ottomenettelyn ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle / KN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

8 VVO Asunnot Oy:lle (aiemmin Valtakunnallinen vuokratalo-osuuskunta VVO ja Osuuskunta VVO) myönnettyjen lainojen siirtäminen Kiinteistö Oy M2-Kodeille / KN ……………………………………………………… 11

9 Kaupunginjohtajan toimialan ja konserni- ja asukaspalveluiden toimialan ympäristöohjelman
2013–2016 toteutumaraportti 2015 / KN ………………………………………………………………………………………… 12

10 Vastaus Pirkko Leton ja usean muun (37) valtuutetun aloitteeseen vanhustenkeskuksesta
Tikkurilan vanhan torin paikalle (kvalt) / KN ……………………………………………………………………………………. 14

11 Tutustumismatka Pariisin lentokenttäalueen kehittämiseen ja Pariisin metropolialueen hallintoon 15.-16.9.2016 / Edustajan nimeäminen Pietari Jääskeläisen tilalle / KN ……………………………………………… 17

12 Laajaa kannatusta saaneiden kuntalaisaloitteiden käsittely /KN ………………………………………………………… 18

13 Oikaisuvaatimuksen vastine vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen
päätökseen § 95 / 2016 / ML ……………………………………………………………………………………………………….. 19

14 Option käyttöönotto työelämän lupakortit -koulutuksista työllisyyspalveluiden tulosalueella 1.1.2017–31.12.2017 /JN ……………………………………………………………………………………………………………… 21

15 Vastaus Sirpa Kauppisen ja usean muun (25) valtuutetun aloitteeseen huoltorakennusten
hinnan laskemiseksi (kvalt) / HP …………………………………………………………………………………………………… 22

16 Vastaus Tarja Eklundin ja Kati Tyystjärven sekä usean muun (19) valtuutetun
aloitteeseen haja-asutusalueiden vesihuoltojärjestelmän rakentamiseksi selvittämällä kaikki rahoitusmahdollisuudet (kvalt) / HP ……………………………………………………………………………………………….. 24

17 Helsingin hallinto-oikeuden päätös kaupunginhallituksen päätöksestä 17.11.2014 § 25 tehtyyn
valitukseen / HP …………………………………………………………………………………………………………………………. 26

18 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskien YIT-rakennus Oy:n ympäristölupahakemusta
Ralf Sontagin omistamalla tilalla / tiedoksi / HP ………………………………………………………………………………. 27

19 Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä
tehdystä valituksesta etuosto-oikeutta koskevassa asiassa / HP ……………………………………………………….. 28

20 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Vt 3 Helsinki – Hämeenlinna
ja mt 132 parantaminen Luhtaanmäen eritasoliittymässä, tiesuunnitelma, Vantaa / HP ………………………… 29

21 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta / HP ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

22 Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2017-2019 / HP ……………………………………………………………………………….. 32

23 Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 38 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 38

24 Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 42 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 39

25  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä

20.6.2016 § 40 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 40

26  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 41 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 41

27  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 43 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 42
28  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 44 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 43
29  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 45 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 44
30  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 46 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 45
31  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 47 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 46
32  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 49 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 47
33  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 50 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 48
34  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 48 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 49
35  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 51 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 50
36  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 53 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 51
37  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 54 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 52
38  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 56 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 53
39  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 57 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 54
40  Pyyntö ennakkolausunnon antamisesta koskien etuosto-oikeuden käyttämistä
kiinteistökaupassa: Kolme (3) jakamatonta kuolinpesää sekä kaksi (2) yksityis-henkilöä / Vekkox
Oy / HP ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
41  Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä kiinteistökaupassa: Lemminkäinen Talo Oy / Lemminkäinen Talo Oy, perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun / HP …………………………………………… 57
42  Kiinteistöjen ja osakkeiden vapauttaminen myyntiin / Myyntilista 7 / HP ……………………………………………… 59
43  Maa-alueiden vaihto Hakunilan ja Sotungin kylässä / Kauko Huotarin kuolinpesä (kvalt) / HP ……………….. 61
44  Murto, yleissuunnitelma 021500 / 23 Kivistö ja 24 Lapinkylä (kvalt) / HP ……………………………………………. 64
45  Asemakaavamuutos 002260 ja tonttijaon muutos, 52 Veromies / Kortteli 52125 / HP …………………………… 68
46  Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan
luovutuksesta / Kiinteistö Oy Vantaan Robert Huberin tie 3 / Asemakaavan muutos nro 002260 /
HP …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70
47  Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalojen
luovutuksesta / YIT Rakennus Oy / Asemakaavan muutos nro 002260 / HP ……………………………………….. 7248 Esitys valtioneuvostolle pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi sote- ja aluehallintouudistuksissa /KN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Pääkaupunkiseudun erillisratkaisu ……………………………………………………………………………………………………..

Ikäihmisten palveluiden laatuun pitää panostaa enemmän

Vantaan ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 20.6. Suunnitelmasta käy ilmi se hurja vauhti, jolla Vantaa ikääntyy. 

Suunnitelmasta käy ilmi, että 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa 600 henkilöllä / vuosi vuoteen 2020 asti ja 85 vuotta täyttäneiden osuus kaksinkertaistuu kymmenessä vuodessa. Dementia on Vantaalla yleisempää kuin Helsingissä ja Espoossa ja se lisää vaativan hoidon tarvitsijoiden määrää. Dementiaa sairastavien määrä kaksinkertaistuu 15 vuodessa 1700 dementiaa sairastavaan. Kasvu ja palveluiden tarpeen lisäys on hurjaa, mutta resursseja ei ymmärtääkseni olla lisäämässä samassa tahdissa.

Suunnitelmasta käy ilmi, että Vantaa ei edes tavoittele laatusuosituksen mukaisia valtakunnallisia palvelurakennetavoitteita 75 vuotta täyttäneiden osalta. Laatusuosituksissa säännöllistä kotihoitoa tulisi olla 13-14%:lle, Vantaalla tavoite on 10% ja toteuma vuonna 2015 oli vain 8,8%. Omaishoidon tukea saavia tulisi olla laatusuositusten mukaan 6-7%, Vantaalla tavoite on 5% ja toteuma vain 3,7%. Pitkäaikaista hoitoa tulisi saada 2-3%:n 75 vuotta täyttäneistä, Vantaalla tavoite on vain 1%, vaikka vaativaa hoitoa tarvitsevia on esimerkiksi dementian osalta enemmän kuin naapurikunnissa. 

Olen huolissani siitä, voiko Vantaan asettamilla tavoitteilla saavuttaa inhimillistä hoitoa ikääntyvälle väestölle, kun ollaan niin kaukana laatusuosituksista, eikä edes tavoitella niihin pääsemistä? Meidän pitäisi pystyä parempaan ja huomioida tämä palvelun tarve ensi vuoden talousarvion valmistelussa.

Toinen huomionarvoinen seikka on, että merkittävä osa Vantaan ikäihmisten palveluista hankitaan ostopalveluina. Esimerkiksi hoiva-asumisen palveluissa ostopalvelujen osuus on 75 %. Kaupungin on oltava hyvin tarkkana varmistaessaan ulkoa ostettujen palveluiden laatua ja toivon, että Vantaalla on palveluiden laadun valvontaan hyvät ja toimivat käytännöt.

Vanhusten hoidon laatu on yksi Vantaan kipupisteistä. Sitä ei tällä hetkellä hoideta sellaisella arvostuksella kuin mitä vanhukset ansaitsisivat.

(Blogiteksti muokattu puheesta, jonka pidin valtuuston kokouksessa 20.6.2016)

 

IMG_3137

Vantaan Sanomien juttu aiheesta 2.7.2016

 

Sitovia tavoitteita, putkijätettä ja uusia johtajia (kaupunginhallitus 6.6.16)

Maanantain 6.6. kaupunginhallituksen kokouksessa oli useampi isohko asia. Käsittelimme mm. vuoden 2017 talousarvion kehystä ja sitovia tavoitteita, kaupungin korvauksia Putkijäte Oy:lle (liittyy asuntomessualueen rakentajien riitauttamaan asiaan) ja muutaman tulosaluejohtajan eroja ja uusien johtajien hakujen avaamista.

Talousarvion kehyksen yhteydessä emme tehneet muutosesityksiä, mutta esitimme useita toiveita muutoksista, joita haluaisimme valmistelijoiden huomioivan, kun tekevät seuraavia versioita syksyä varten. Toiveitamme olivat mm. se, että lisätään sitova tavoite, joka koskee koulupudokkuuden vähentämistä ammatillisesta koulutuksesta, lisätään mahdollisuus että kaupunki itse järjestää vasta maahanmuuttaneille suomen kielen koulutusta kun TE-keskuksen kursseilla ei ole kaikille tilaa ja lisätään tasa-arvon edistämiseen liittyvä tavoite.

Pitkään velloneessa kiistassa, jota kaupunki on käynyt asuntomessualueen rakentajien kanssa putkijätejärjestelmästä ja pakkoliittymisestä siihen, on päästy sellaiseen ratkaisuesitykseen, että pientaloalueen asukkaiden liittymismaksut putkijätejärjestelmään korvataan (4500€/talo). Kaupunki korvaa menetyksen Putkijäte Oy:lle (yht 180 000€).

Myönsimme eron työllisyyspalveluiden johtajalle Heidi Nygrenille, joka siirtyy 1.9. alkaen Kallion Setlementtiin toiminnanjohtajaksi ja avasimme viran hakuun.

Esityslistalla oli lisäksi eron myöntäminen nuorisotoimenjohtajalle Eija Aholalle (jäi eläkkeelle), mutta viran jättäminen täyttämättä. Kävimme asiasta kovaa kädenvääntöä muiden puolueiden kanssa, koska meidän mielestämme ei ollut perusteita olla avaamatta paikkaa hakuun uudelle johtajalle. Saimme lopulta tahtomme läpi ja apulaiskaupunginjohtaja muutti alkuperäistä esitystään. Eli myös nuorisotoimenjohtajan paikka avautuu elokuussa.

Tässä vielä virallinen tiedote:

Kaupunki korvaa pientalorakentajien putkijätejärjestelmään liittymisen

Asuntomessualueelle, kuten koko Kivistön keskustan alueelle on tehty mittavat investoinnit jätteiden putkikeräysjärjestelmän rakentamiseksi. Alueen suunnittelu ja rakentaminen perustuvat siihen, ettei alueelle tule perinteistä kiinteistökohtaista jätehuoltoa. Tästä syystä on tärkeää, että tonttien omistajat liittyvät putkikeräysjärjestelmään.

 

Asuntomessualue on toiminut Vantaan kannalta positiivisena esimerkkinä kaupungin monimuotoisesta asumisesta. Putkikeräysjärjestelmä on osa kaupungin innovatiivista kaupunkisuunnittelua ja uuden tekniikan kokeilemista.

 

Osa asuntomessualueen pientalorakentajista vastustaa putkijätejärjestelmään liittymistä.  Pientalokiinteistöjen kannustamiseksi liittymään putkikeräysjärjestelmään kaupunginhallitus päätti korvata Kivistön Putkijäte Oy:lle liittymismaksusta luopumisesta aiheutuvan taloudellisen tappion.

 

Talokohtainen korvaus on 4 500 euroa. Jo maksetut liittymismaksut palautetaan. Korvaus ei tarkoita liittymisvelvoitteesta luopumista. Mikäli kiinteistönomistajat eivät liity järjestelmään, voi kaupunki edelleen vaatia sopimussakkoa kauppakirjan ehtojen mukaisesti.

Vantaa mukaan Suomen ja Pohjoisen kasvuvyöhykesopimuksiin

Kaupunginhallitus hyväksyi valtion kanssa tehtävät Suomen ja Pohjoisen kasvuvyöhykkeen aiesopimukset.

 

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen painopisteet ovat elinkeinoelämän kannalta keskeisten kuljetusketjujen ja logistiikkaratkaisujen kehittäminen ja tavoitteena kitkattomat ja sujuvat logistiset tavaravirrat. Kehittäminen kohdistetaan sisäisen saavutettavuuden parantamiseen kotimaan ja kansanvälisten tavaraliikenteen solmukohdissa. Käytännössä toteutetaan kahta kokonaisuutta: rahtiliikenteen reaaliaikaista tukijärjestelmää sekä Etelä-Suomen logistiikka-alan tarvekartoituksen ja logistiikka-alueiden profiloinnin selvittämistä.

 

Suomen kasvukäytäväsopimuksen tavoitteena on valtion, maakuntien ja kuntien sekä muiden toimijoiden tiivistyvä yhteistyö. Infrastruktuuri saadaan tehokkaammin käyttöön ja tukemaan käytävän keskusten integroitumista toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Tämän sopimuksen painopisteet jakautuvat kolmen hankekokonaisuuden alle.

 

Hankkeisiin lähtemisestä ja niiden rahoituksesta päätetään myöhemmin erikseen.

 

Vuoden 2017 talouden tiukka kehys

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2017 talousarvion kehyksen, joka perustuu julkisen talouden kasvuarvioihin sekä kaupungin tasapaino- ja velkaohjelmassa sovittuihin linjauksiin.

 

Toimintamenoissa on huomioitu palvelutarpeen kasvu ja turvattu perusopetuksen ryhmäkokojen pysyminen ennallaan. Tuloissa on huomioitu asiakasmaksulain muutokset, ja menoissa puolestaan on huomioitu varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pitäminen ennallaan. Varhaiskasvatuksen maksujen osalta odotetaan maan hallituksen linjausta.

 

Kunnallisveron verotuloarvio perustuu vuoden 2016 veroprosenttiin, kasvuksi 2017 oletetaan vain noin 1,1 prosenttia.

 

Kaupungin bruttoinvestointitaso vuodelle 2017 on 110,3 miljoonaa. Tämä sisältää velkaohjelman ylittävät toimitilainvestoinnit sekä kunnallisteknisten investointien 5 miljoonaa euroa matalamman tason.

 

Tekonurmea Myyrmäkeen

Kaupunginhallitus hyväksyi maanvuokrasopimuksen alueesta, jolle Vantaan Jalkapalloseura rakentaa

tekonurmikentän.  Alueen vuosivuokra on 6 825 euroa, mitä ei peritä viideltä ensimmäiseltä vuodelta. Kaupungilla on tällöin oikeus käyttää kenttää arkipäivisin kaupungin omistamien oppilaitosten, päiväkotien, palvelukeskusten tms. tarpeisiin.  Kenttä on myös kuntalaisten vapaassa käytössä niinä aikoina, jolloin se ei ole Vantaan Jalkapalloseura ry:n varatussa käytössä.

Tuomelan kuntalaisaloite tuotava valtuuston käsittelyyn

Kaupunki on päättänyt, että Tuomelan koulun lakkauttamisen perumista vaativa kuntalaisaloite käsitellään maanantaina 13.6. opetuslautakunnassa. Aloitteeseen on kerätty lähes 5000 nimeä ja se edustaa siten selkeästi yli 2 prosenttia kuntalaisista. On selvää, että koulujen lakkautuksiin liittyvän keskustelun tulehtuneisuuden vuoksi tilanne ei ole helppo. Se, että aloite haudataan suljettujen ovien taakse lautakuntaan on kuitenkin hankalaa kaupungissa, joka korostaa toiminnassaan läpinäkyvyyttä ja kuntalaisten osallisuutta. Yli 4000 kuntalaisen aktiivisuutta täytyy kunnioittaa aloitteen avoimella käsittelyllä kunnan korkeimmassa päättävässä elimessä riippumatta siitä, mikä on aloitteen sisältö.

 

Ensimmäisiä linjauksia Vantaan palveluista ja investoinneista vuodelle 2017

Kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään ja huomenna (12-13.5.) vuosittaiseen seminaariin, joka samalla aloittaa vuoden 2017 talousarvion valmistelun. Talousarvion sisällöt tarkoittavat asukkaan kannalta sitä, mitä palveluita tullaan säilyttämään, mitä parantamaan, mitä leikkaamaan ja toisaalta, mitä kouluja, teitä, terveysasemia jne tullaan rakentamaan ja kunnostamaan.

Kaupunginjohtaja esitteli valtuustolle ehdotuksiaan tulevista suuremmista linjauksista. Sävy oli hyvin huolestunut. Verotulot eivät ole kasvaneet Vantaalla siihen malliin, kuin on toivottu ja aiemmin oletettu. Työttömyys kasvaa ja aiheuttaa kasvavia kustannuksia. Väestönkasvu aiheuttaa painetta kasvattaa palvelutarjontaa. Sote-maakunta -uudistus uhkaa Vantaan tuloja sekä mahdollisesti rajoittamalla kunnallisveron tasoa että vähentämällä valtionosuuksien määriä.

Näistä taustoista huolimatta kaupunginjohtaja esitti myös hyviä linjauksia tulevalle vuodelle: mm. koulujen ja päiväkotien ryhmäkoot esitetään pidettäväksi ennallaan kaupungin omilla panostuksilla, huolimatta siitä, että niihin ei saada enää valtiolta tukea. Myös investointeihin tullaan laittamaan rahaa enemmän kuin yleensä rajana ollut 100 miljoonaa euroa, koska koulujen korjauksiin ja uudisrakennuksiin panostetaan enemmän kuin on ollut aiemmin suunnitelmissa. Sen sijaan kuntatekniikan korjauksista (esim. teiden kunnostukset) nipistetään jonkin verran (5 miljoonaa).

Mielenkiintoista tulee olemaan mm. asiakasmaksujen korotuksista tulevaisuudessa käytävä vääntö. Muutimme viimeisimmässä kaupunginhallituksen kokouksessa äänestyksen jälkeen talousarvion laadintaohjetta. Aiemmin siinä sanottiin, että asiakasmaksuja nostettaisiin aina ensisijaisesti korkeimmiksi mahdollisiksi. Uusi muotoilu on, että lähtökohtaisesti maksuja nostetaan vain kustannustason nousun mukaisesti ja kokonaistaloudellisia vaikutuksia arvioiden. Esittelyssään kaupunginjohtaja kuitenkin kertoi, että talousarviot tullaan laatimaan siltä pohjalta, että asiakasmaksuja nostetaan niin paljon kuin mahdollista. Asiakasmaksuista niin päivähoidon kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta tullaan vielä käymään paljon keskusteluja sekä seminaarissa että loppuvuoden ajan eri lautakunnissa ja valtuustossa.

 

IMG_2790

Hämeenkylän koulun uudet ratkaisut ja järkeä väistötiloihin

Tämänpäiväisessä kaupunginhallituksessa oli yksi asia ylitse muiden.
*
Päätimme, että pitkään sisäilmaongelmista kärsinyt Hämeenkylän koulu puretaan ja sen tilalle rakennetaan uusi. Se oli myös kaupunginjohtajan esitys.
*
Yhteisesti muiden puolueiden kanssa teimme myös muutamia muutoksia kaupunginjohtajan alkuperäiseen esitykseen. Päätimme, että läheinen Tuomelan koulu otetaan käyttöön väistötilana. Tuomelan koulun käyttäminen vähentää toivottavasti painetta sijoittaa oppilaita sisäilmaongelmaisiin tiloihin, kuten Vantaankosken kouluun ja sattumanvaraisiin yksittäisiin tiloihin, kuten Martinlaakson nuorisotalolle, niin kuin kh:lle annetussa alkuperäisessä esityksessä oli suunniteltu.
*
Uuden koulun rakentaminen tulee olemaan Vantaalle iso panostus ja se pitää tehdä huolella. Pohtimiseen ei kuitenkaan tarvitse käyttää viittä vuotta ja miljoonien eurojen vuokrakuluja erikseen rakennettaviin väistötiloihin, jotka tulisivat käyttöön keväällä 2017, kuten meille esitettiin. Niinpä kh:n päätös oli, että uutta rakennusta aletaan suunnitella heti. Uuden rakennuksen kohdalla tullaan pohtimaan uusia rahoittamisen tapoja ja sitä, kuinka tällä kertaa välttäisimme rakentamisen laatuongelmat. Me vihreät tulemme pitämään esillä myös mm. puurakentamista ja tietenkin tilaratkaisuja, jotka mahdollistavat uuden oppimiskäsityksen mukaisen opetuksen uudenlaisen toiminnallisuuden.
*
Hämeenkylän koulun uudisrakennukseen päätyneen päätöksen katkera sivumaku on se, että tämä on vasta alkua. Vantaalla on jopa 100 miljoonan euron edestä korjausvelkaa, eli useita kiireellistä kunnostusta vaativia koulurakennuksia joka puolella kaupunkia ja sen lisäksi monia uudisrakennustarpeita. Koulujen peruskorjaus- ja investointiurakka, joka on siirtynyt muiden investointien mentyä viime vuosina edelle, on vasta alkamassa.

Miten takaisimme jokaiselle nuorelle mahdollisuuden harrastukseen Vantaalla?

Vuoden 2015 Nuorisobarometri osoitti, että joka kolmas nuori ei ole voinut aloittaa harrastusta taloudellisten syiden vuoksi. Harrastusten merkitystä nuorten hyvinvointiin ja myöhempään selviämiseen elämässä on tutkittu ja niiden merkitys todettu hyvin tärkeäksi. Harrastusten kautta kertyy sellaista sosiaalista pääomaa, taitoja ja näkökulmia maailmaan, joita ei normaalissa kouluopetuksessa saa ja jotka ovat kuitenkin hyvin merkityksellisiä hyvän ja aktiivisen elämän rakentamisessa. Mm. tutkija Päivi Berg on viimeisimmäksi tuonut esiin huolen siitä, ovatko liikuntaharrastusten ulkopuolelle jäävät lapset ja nuoret tulevaisuuden syrjäytyneitä.
*
Harrastusten saavutettavuus eriarvoistaa lapsia ja nuoria Suomessa huolestuttavalla tavalla. Kyse on etenkin perheiden taloudellisista haasteista ohjattujen harrastusten ollessa niin kalliita, mutta myös harrastusten maantieteellisestä ja sosiaalisesta saavutettavuudesta. Esimerkiksi yksinhuoltajaäidin tai -isän voi olla vaikea järjestää lapsen kuljetuksia harrastukseen, jos kotona on monta muutakin lasta.

Vantaan hyvinvointisuunnitelmassa ”jokaiselle mahdollisuus harrastaa” on ollut yhtenä viidestä nostosta, eli yhtenä ”hyvänä tekona” vuosina 2013 ja 2014. Monia toimenpiteitä onkin tavoitteen toteuttamiseksi tehty, mutta mitään kattavaa, laajempaa ratkaisua ongelmaan ei ole kehitetty. Moni tavoitteen tiimoilta toteutettu toimenpide lisää lasten mahdollisuuksia esimerkiksi liikkua osana koulupäivää. Välituntiliikunta vahvistaakin toki lasten ja nuorten hyvinvointia liikunnan määrää lisäämällä, mutta se ei kuitenkaan tuo lapsille ja nuorille monia niistä muista hyvinvointivaikutuksista, joita harrastusten kautta on mahdollista saada, kuten koulun oheen toista vaihtoehtoista vertaisyhteisöä josta saa uusia ystäviä, uusia turvallisia rinnalla kulkevia aikuisia, tavoitteellista ja sitoutumista vahvistavaa tekemistä ja sen tuomia onnistumisen kokemuksia ja itseluottamusta eikä maailmankuvan avartumista uusissa ympäristöissä tapahtuvan tekemisen kautta.
Toivoisin, että voisimme toimia Vantaalla edelläkävijänä tässä lasten ja nuorten elämää eriarvoistavassa isossa kokonaisuudessa ja löytää tavan, jolla saisimme harrastusmahdollisuuden jokaisen saataville. Otan todella mielelläni vastaan kehittämisideoita siitä, millä tavalla sekä taloudellista että sosiaalista ja maantieteellistä saavutettavuutta voisi kaupungin toimenpitein parantaa. Joka tapauksessa tulen itse ajamaan asiaa aktiivisesti tulevien kuukausien aikana. Ensimmäisenä askeleena lähetin aiheesta valtuustokysymyksen ja seuraavaksi tulen tekemään valtuustoaloitteen laajamittaisesta toimialat ylittävästä kehittämisprojektista, jolla etsittäisiin tapa, jolla tavoitteeseen todella päästään.

Kaupunginhallitus 4.4.2016: jäteputkikiista, Smart&Clean, Hävetkää-graffiti

Kaupunginhallituksen kokouksessa oli eilen 4.4.2016 muutama isompi asia.

Asuntomessualueen jäteputkikiista jatkuu ja asia jätettiin jälleen pöydälle kaupunginhallituksessa. Noin puolet asuntomessujen pientaloasukkaista on riitauttanut jäteputkeen liittymisen. Kaupunki ei haluaisi käräjöidä asukkaiden kanssa asiassa, mutta ratkaisun hakeminen neuvotteluteitsekin tuntuu olevan vaikeaa. Jäteputkisysteemi ei pientaloasukkaiden näkökulmasta ole toimivin mahdollinen, koska jotkut joutuvat kantamaan roskapussiaan jäteputkelle useamman sadan metrin matkan. Mutta toisaalta asukkaat ovat kauppakirjassaan sitoutuneet siihen liittymään ja jäteputkisysteemin toiminnan kannalta olisi tärkeää, että kaikki alueella käyttäisivät sitä. Katsotaan kuinka tilanne etenee.

Kaupunginhallitus päätti myös osallistua Smart & Clean -nimistä projektia varten perustettavan määräaikaisen säätiön toimintaan ja rahoittamiseen. Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää sitä, että pääkaupunkiseudulle ja sen lähialueille kehitetään ja suunnitellaan vuoteen 2021 mennessä kansainvälisiksi referensseiksi kelpaavia, älykkäitä ja ekologisesti edistyksellisiä palveluja julkishallinnon, yritystoiminnan ja kansalaisten tarpeisiin, jotka liittyvät liikenteeseen ja liikkumiseen, rakentamiseen, energiaan, jäte- ja vesisektoriin, kiertotalouteen ja kuluttaja-cleantechiin ja joilla on myös vientipotentiaalia.

Kolmantena kiinnostavana asiana kaupunginhallituksen piti antaa lausunto alkuvuonna tapahtuneesta, Myyrmäen urheilupuisto Oy -gaten jälkimainingeissa syntyneestä Hävetkää -graffitin poisto(yritys)operaatiosta eduskunnan oikeusasiamiehelle. Yksityishenkilö on pyytänyt eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan, onko Vantaan kaupunginjohtaja ylittänyt toimivaltuutensa ja puuttunut epäasiallisesti perusoikeutena turvattuun sananvapauteen määrätessään poistettavaksi ”Hävetkää” -graffititeoksesta siinä esitettyjen kolmen henkilön kasvokuvat ja nimet.

Koko Hävetkää –graffititeoksen ympärillä pyörivä episodi oli kaupungin kannalta nolo eikä osoittanut mielestäni kovin hyvää arviointikykyä nykymaailman toimintatavoista mitä tulee viestintään ja ihmisten sanan- ja ilmaisunvapauden mahdollistamiseen. Koko episodihan sai lopulta lievästi sanottuna farssimaisia piirteitä ja kaupungin toiminta vain lisäsi graffitin saamaa julkisuutta moninkertaiseksi.

Itse olisin toivonut, että kaupunginhallitus olisi lausunnossa puolustanut selkeämmin sanan- ja ilmaisun vapautta ja selitellyt vähän vähemmän. Nyt kaupunki puolusti kovasti graffititeoksessa esitettyjen henkilöiden yksityisyyden suojaa ja kunniaa ja perusteli sillä toimintaansa. Saimme neuvotteluissa hieman muutettua lausunnon loppukaneetin sävyä.

Kaikessa kaupungin reagoinnissa kyseiseen asiaan (ja mihin tahansa asiaan) on pitkälti kyse kaupungin brändin rakentamisesta ja viestinnästä – niin graffitin poistoyrityksissä kuin nyt viimeisimpänä tässä lausunnossa. Poistattaessaan graffitista olennaisia osia useaan eri kertaan kaupunki näyttäytyi mediassa aika kyseenalaisen konservatiivisella tavalla, ei ollenkaan sellaisena dynaamisena ja ajan hengessä mukana olevana toimijana kuin voisi toivoa. Mielipiteen ilmaisu taiteen keinoin on kuitenkin nykypäivää ja ihmisiä tulisi pikemminkin kannustaa esittämään perusteltuja kannanottojaan rauhanomaisin keinoin kuin yrittää kyseenalaisin keinoin tukahduttaa sitä.

Kysyin kokouksessa kaupungin viestinnältä heidän omaa analyysiään menettelytavoista näin jälkeenpäin, eli toimittiinko asiassa heidän mielestään kaupungin edun mukaisesti (lausunnossa mainittiin toiminnan perusteluna ”kaupungin edunvalvonta”) ja sitä, tullaanko toimimaan samalla tavalla, kun ja jos vastaava tilanne tulee eteen. Tätä keskustelua ei kuitenkaan kokouksessa saatu käytyä.

Kaupunki olisi kenties voinut lausunnossaan osoittaa itseironiaa ja suhtautua tapaukseen myös huumorilla. Myyrmäkiliikkeen asiasta antaman lausunnon loppukaneetti, jonka Petteri Niskanen on laatinut, kuvaa hyvin tilanteen huvittavuutta ja olkoon se myös tämän raportin loppukaneetti:

 

Graffitiseinän ylläpitäjänä ja osin myös omistajana olemme sitä, mieltä, että alkuperäinen teos oli yhteiskunnallisen graffititaiteen ilmaisuvapauden piiriin kuuluva. Toisaalta pidämme teoksen ylitse maalaamista aluksi vesiliukoisella maalilla ja sen valuttua sateessa pois, teoksen kasvokuvat sisältävien levyjen poistamista yhteiskunnallisen performanssitaiteen piiriin kuuluvana kokonaisvaltaisena teoksena, jolle suomme toki saman ilmaisuvapauden. 

Episodin myötä tekijät saivat sanomalleen suuremman yleisön mitä teosta maalatessaan osasivatkaan kuvitella (…) Teos on luovutettu tekijöiden toiveiden mukaisesti Vantaan Taidemuseo Artsin kokoelmiin ja tulee hyvinkin olemaan taidehistorioitsijoiden silmissä yksi merkkitapaus kantaa ottavan katutaiteen historiassa. 

Muutama toimittaja on toki kysynyt, oliko koko skandaali osa Taidemuseo Artsin suunnitelmallista lanseerauskampanjaa ;)”

 

2712016_112345_0

 

Kaupunginhallituksessa mm. putkijätekiista, tilinpäätös ja päästövähennystavoitteita

Kaupunginhallituksessa maanantaina 21.3.2016 oli muutama laajempi asiakokonaisuus, joista kuvauksia ja kommentteja tässä. Mihinkään esityksiin ei tullut mainittavia muutoksia, mutta putkijäteasia (kohta 23) jäi pöydälle.

Kohta 7: Henkilöstökertomus:

– Vantaan henkilöstön sairaspoissaolot hivenen vähentyneet, mutta edelleen ollaan tavoitteesta jäljessä.

– Uusia avauksia on kehitetty työhyvinvoinnin kehittämiseen ja henkilöstön kouluttamiseen, mm. Metropolian kanssa.

– Kehityskeskusteluja käydään aiempaa vähemmän, sitä halutaan nyt parantaa, koska hyvä johtaminen on Vantaan yksi päätavoitteista kaupunkitasolla.

Kohta 9: Strategisten päämäärien toteutuminen:

Suurin osa tavoitteista toteutui, mm.

– Vantaalaisten hyvinvointi kehittyy positiiviseen suuntaan ns. keskeisillä hyvinvointi-indikaattoreilla

– Vantaalaisten sairastavuus laskenut

– Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia lisätty, järjestetty 20 osallistavaa asukastilaisuutta ja asukkaiden kanssa yhdessä suunniteltuja palveluita lisätty

–  Aikuisten alkoholin liikakäyttö on vähentynyt

Tavoitteet, jotka eivät toteutuneet:

– Verotulot vähäisempiä kuin oli tavoitteena

– Työllisyyden tavoitteet eivät toteutuneet lainkaan, tilanne heikompi kuin viime vuonna
(sama tilanne lähes kaikkialla Suomessa, että työttömyys kasvanut. Positiivista on, että avoimien työpaikkojen määrä on noussut selvästi vuoden takaisesta, tammikuu 2015: 1400 avointa työpaikkaa, tammikuu 2016: 2400 avointa työpaikkaa).

Kohta 10: Tilinpäätös

Suhteessa muihin suuriin kuntiin me olemme jäljessä kunnallisverotulojen kasvussa, meillä oli kaikkein huonoin verotulojen kasvu (14 miljoonaa vähemmän kuin ennakoitiin). Yllättäen tuloksemme on kuitenkin positiivinen, syksyllä vielä aavisteltiin negatiivista tulosta.

Erikoissairaanhoidon ostot kasvoivat 8%, eli 16,5 miljoonaa, toimeentulotukimenot samat kuin edellisvuonna, työmarkkinatuen kuntaosuusmenot kasvoivat 71% eli 7,6 miljoonaa.

Toimintakulujen 16,6 milj. euron alitus johtui mm. toimeentulotuentarpeen ennakoitua pienemmästä kasvusta, liikuntapalvelujen avustusperiaatteen muutoksesta, varhaiskasvatuksen kesäajan säästöistä henkilöstömenoissa sekä kaupungin kiinteistö- ja ruokahuoltoa hoitavan Vantin hintojen alennuksesta.

Investoinnit toteutuivat suunnitellusti (99%).

Pitkäaikainen lainamäärä lisääntyi 15 miljoonalla, joka oli 74 miljoonaa vähemmän kuin ennakoitiin.

Kohta 23: Putkijätekiista:

Asuntomessujen pientalorakentajat ovat riitauttaneet jäteputkisysteemiin liittymisen, joka on heille pakolliseksi määrätty kauppaa tehtäessä. Ongelma on, että systeemi ei pientaloasukkaiden kannalta ole käytännöllisin mahdollinen ja silti suht kallis. Tätä käsitellään nyt useassa eri kaupungin toimielimessä yhtä aikaa eri näkökulmista, ainakin kalassa ja kh:ssa. Molemmissa tapaus on jätetty pöydälle (jätettiin siis tänään myös kh:ssa), ja toivon, että siinä löydetään vielä jokin ratkaisu, johon molemmat osapuolet voivat tyytyä. Jatkuva avoin riita ja käräjöinti olisi ikävää.

Kohta 24: Kasvihuonekaasujen päästövähennysselvitys

Selvitys lähtee tavoitteesta -30% vuoteen 2020 mennessä, -40% 2030 mennessä ja hiilineutraali tila vuoteen 2050 mennessä.

Eniten pyritään vähentämään liikenteen, kaukolämmön ja kulutussähkön tuomia päästöjä, jotka on myös tällä hetkellä yksiä isoimmista päästöjen aiheuttajista.

Selvityksessä on pohdittu toimia, joita kaupunki voi tehdä tavoitteiden saavuttamiseksi ja pohdittu niitä myös kustannustehokkuuden ja niiden aiheuttamien kulujen kautta. Kustannustehokkaimpana nähdään taloudelliset ohjauskeinot henkilöliikenteen vähentämiseksi (mm. tietullit yms), jolla myös saavutetaan säästöjä, eli se ei ole palvelu joka maksaa. Toisaalta pyöräilyn edistäminen olisi hyvä keino päästä kohti tavoitteita, mutta se on kehittämistoimenpide, joka tuo kustannuksia kaupungille. Nämä vain esimerkkeinä useista toimenpiteistä, joita selvityksessä tuotiin esiin.

Aviapoliksen kaavarunko

Aviapoliksesta on tulossa ns lentokenttäkaupunki, jonne tulee paljon työpaikkoja, mutta myös noin 20 000 asukasta ja tavoitteena on ”käveltävä korttelikaupunki”. Kaavassa on myös varaukset pikaraitiotielle, selvitystä tehdään Shuttle-busseista ja erityisnäkökulmana alueella tulee olemaan puistot (taideprosentin sijaan puistoprosentti).

Tässä kaupunginhallituksen kokouksen asiakohdat:

3 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet kaupunginjohtajan päätökset/KN ………………….. 4

4 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/KN ………………………….. 5

5 Kaupunginvaltuuston 7.3.2016 pitämän kokouksen täytäntöönpanot/KN ……………………………………………….. 6

6 Kunnan asukkaiden tekemät aloitteet vuonna 2015 (kvalt) / KN …………………………………………………………… 8

–       Luettelo kunnan asukkaiden vuonna 2015 tekemistä aloitteista …………………………………………………………….. 9

7 Henkilöstökertomus 2015 (kvalt) / KN ……………………………………………………………………………………………… 13 – Henkilöstökertomus vuodelta 2015 ………………………………………………………………………………………………….. 15

8 Sanna Karhusen luottamustehtävien päättyminen ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / KN ……………… 47

9 Strategisten päämäärien mittareiden raportti 2015 (kvalt) / KN …………………………………………………………… 48 – Valtuustokauden 2013 – 2017 strategisten päämäärien mittarien sekä strategiaan sisältyvien

ohjelmien raportti 31.12.2015 ……………………………………………………………………………………………………….. 50

10 Vantaan kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös (kvalt) / KN …………………………………………………………………. 62

– Tilinpäätös 2015 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 67

.    11  Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/ML …………………….. 323

.    12  Oikaisuvaatimuksen vastine vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen
päätökseen § 42 / 2015 …………………………………………………………………………………………………………….. 324

.    13  Oikaisuvaatimuksen vastine vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen
päätökseen § 47 / 2015 …………………………………………………………………………………………………………….. 326

.    14  Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/JN …………………….. 327

.    15  Vastaus valtuutettu Mika Niikon ja usean muun (19) valtuutetun valtuustoaloite Vantaa
orpokodin kummiksi (kvalt) / JN ………………………………………………………………………………………………….. 328

.    16  Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat / EL-H ………………………………….. 330

.    17  Vastaus Paula Lehmuskallion ja usean muun (15) valtuutetun aloitteeseen uuden konsertti-,
teatteri- ja monitoimitalon rakentamiseksi Tikkurilaan (kvalt) / EL-H …………………………………………………. 331

.    18  Vastaus nuorisovaltuuston aloitteeseen koskien Matarin graffittiseinää /EL-H ……………………………………. 333

– Aloite Matarin graffitiseinästä / liite ………………………………………………………………………………………………… 335 – Kartta graffittiseinän mahdollisesta sijainnista …………………………………………………………………………………. 337

.    19  Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat/HP ………………………………………. 338

.    20  Vastaus Sirpa Kauppisen ja Vaula Norrenan ja usean muun (37) valtuutetun aloitteeseen Länsi- 
Vantaan liikuntapaikkojen turvaamiseksi (kvalt) / HP ……………………………………………………………………… 339

.    21  Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toimialan johtosäännön mukaisen ratkaisuvallan
siirtäminen kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja maankäytön, rakentamisen ja ympäristön
toimialan yrityspalvelut -tulosalueen viranhaltijalle / HP ………………………………………………………………….. 341

.    22  Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle maantien 1521
parantamisesta rakentamalla kevyenliikenteen väylä välille Nikinmäki – Nikkilä, Sipoo, Vantaa, tiesuunnitelma/HP ……………………………………………………………………………………………………………………… 343

.    23  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen 11.1.2016 § 24 tekemästä päätöksestä
asuntomessualueen pienrakentajien vaatimuksesta menettelyvirheen korjaamiseksi / HP …………………… 345

24 Vantaan kasvihuonekaasujen päästövähennysselvitys / HP ……………………………………………………………. 357 – : Vantaan kasvihuonekaasujen päästövähennysselvitys, loppuraportti ………………………………………………… 359

25 Vantaan vesihuollon toiminta-alueen 2016 hyväksyminen (kvalt)/HP ……………………………………………….. 414 – : Liite 1/ Kartta/Vantaan vesihuollon toiminta-alue 2016-2018/HSY:n esitys jäsenkunnille

hyväksyttäväksi …………………………………………………………………………………………………………………………. 417

26 Allekirjoitettuja kauppakirjoja, luovutuskirja, maanvuokrasopimus, maankäyttösopimus ja
esisopimus määräalan luovutuksesta ja esisopimus määräalan luovutuksesta / HP …………………………… 418

27 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen kiinteistökaupassa: Marika Makaroff-Peltonen / Timo
Silvennoinen ja Susan Suominen / HP ………………………………………………………………………………………… 420

– Kartta kaupan kohteesta 92-420-2-102 ………………………………………………………………………………………….. 421

28 Maa-alueen vuokraaminen HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle
vesihuollon ja siihen liittyvien toimintojen tarpeisiin / HP ………………………………………………………………… 422

– : Kohdekartta vuokra-alueesta ………………………………………………………………………………………………………. 424 – : Vuokrasopimusluonnos ………………………………………………………………………………………………………………. 425

29 Tontin 92-51-203-10 vuokrasopimuksen uusiminen Pakkalassa / VTK Kiinteistöt Oy / HP …………………… 430 – : karttaliite …………………………………………………………………………………………………………………………………… 432

30 Asemakaavamuutos 002144 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos / 81 Korso / Korson torni

(kvalt) / HP ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 433

– : Asemakaavamuutosselostus 18.1.2016 / Asemakaavamuutos 002144, 81. Korso, Korson torni ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 436

– : Asemakaavamuutos 002144 / Lausuntojen koonti /18.1.2016 ………………………………………………………….. 467

31 Asemakaavamuutos 002212 ja maanalainen asemakaava 403100m sekä tonttijaon muutos, 40
Ylästö / Linkokuja 4-6 (kvalt) / HP ……………………………………………………………………………………………….. 471

– Asemakaavamuutosselostus 21.3.2016 / Asemakaavamuutos 002212, 40.Ylästö ………………………………… 474

– Lausunto 21.3.2016 / Asemakaavamuutos 002212 ………………………………………………………………………….. 495

32 Asemakaavamuutos 002072 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 16 Kaivoksela / Laitilankuja 7
(kvalt) / HP ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 496

– : Asemakaavamuutosselostus 14.3.2016 / Asemakaavamuutos 002072 ja tonttijako sekä
tonttijaon muutos, 16 Kaivoksela / Laitilankuja 7 …………………………………………………………………………… 498

– : Asemakaavanmuutos Nro 002072 / Lausunto ja vastine 14.3.2016 ………………………………………………….. 512

33 Aviapolis Kaavarunko 052200 (kvalt) / HP …………………………………………………………………………………… 514 – : Raportti / Aviapolis kaavarunko 052200 ……………………………………………………………………………………….. 516 – : Aviapolis kaavarunko 052200 / lausunnot ja vastineet 14.3.2016 …………………………………………………….. 581 – : Aviapolis kaavarunko 052200 / mielipide ja vastine 14.3.2016 …………………………………………………………. 599