Arkistot kuukauden mukaan: elokuu 2016

Kaupunginhallitus 29.8.2016: Kuntalaisaloitteiden käsittely, pks-erillisratkaisu ynnä muuta

Terveisiä syksyn ensimmäisestä merkittävämpiä asioita sisältäneestä kaupunginhallituksen kokouksesta, jossa käsiteltiin mm kuntalaisaloitteisiin liittyvää prosessia, putkijätekiistaa ja pks-erillisratkaisua.
*
Kohta 12: Laajaa kannatusta saaneiden kuntalaisaloitteiden käsittely:
Taustaa: Tuomelan koulun aktiivit ovat lähettäneet valtuustolle kuntalaisaloitteen, jonka on allekirjoittanut yli 2% kuntalaisista, ja lain mukaan se tulisi ottaa käsittelyyn kaupungin luottamuselimissä viimeistään 6kk vastaanottamisen jälkeen. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kaupungille tulee vastaavanlainen aloite. Nyt kaupunginhallitus päätti, kuinka tällaisia aloitteita tulisi käsitellä.
Vaihtoehdot käsittelylle: A) käsitellään talousarviokäsittelyn yhteydessä B) viedään aloitteet suoraan valtuustoon C) aloite lautakunnan ja kaupunginhallituksen kautta keskusteluun valtuustoon. Kaupunginjohtajan alkuperäisessä esityksessä ehdotettiin kohtaa A, mutta neuvotteluiden jälkeen päädyttiin vaihtoehtoon C. Tämä tarkoittaa, että aloitteet, jotka on allekirjoittanut yli 2%, saavat saman käsittelyprosessin kuin ne valtuutettujen tekemät aloitteet, jotka ovat saaneet muilta valtuutetuilta tarpeeksi allekirjoituksia (prosessin kulku: lautakunta-kh-valtuusto).
Itse pidän päätettyä kohtaa C parhaana ylläolevista vaihtoehdoista, koska aloitteet saavat ensin asiantuntijalautakunnan perusteellisen käsittelyn, sitten niistä keskustellaan kaupunginhallituksessa ja lopulta valtuustossa, joka voi niin halutessaan lähettää aloitteen uudelleen valmisteluun. On myös järkevää, että käsittelyprosessi on yhtäläinen valtuutettujen tekemien aloitteiden kanssa. Perussuomalaiset äänestyttivät asian, esittäen kohdan B valitsemista, ja jäivät yksin ehdotuksen kanssa. Äänestys päättyi C:n hyväksi äänin 3-16.
*
Kohdat 23-39: Kivistön putkijäteriita: Kesäkuussa päätimme kaupunginhallituksessa, että kaupunki tulee vastaan riidassa sillä tavalla, että asuntomessualueen pientalojen ei tarvitsekaan maksaa putkijätesysteemin liittymismaksua, vaan kaupunki korvaa niistä tulevat tappiot Putkijäte OY:lle. Nyt kuitenkaan tämäkään ei riitä asian riitauttaneille asukkaille, vaan he haluavat edelleen kokonaan ulos putkijätesysteemistä. Heitä uhkaa nyt kymmenien tuhansien eurojen uhkasakko, koska he eivät liity järjestelmään, vaikka ovat siihen tonttinsa kauppakirjassa sitoutuneet. Heistä osa on tehnyt oikaisuvaatimuksen sopimussakosta. Perussuomalaiset äänestytti asian haluten, että kaupunki ei enää lainkaan vaadi asukkailta liittymistä järjestelmään. Tämä olisi hankalaa kaupungille mm siksi, koska kaupunki joutuisi mahdollisesti korvaamaan lisää Putkijäte OY:lle saamatta jääviä kuukausittaisia tuloja. Asia meni lopulta alkuperäisen esityksen mukaan äänin 2-14.
*
Kohta 48: PKS-erillisratkaisu: iso asia, joka hyväksyttiin lopulta yksimielisesti. Kukaan ei taida uskoa, että ehdotus lopulta menisi läpi eivätkä läheskään kaikki ole edes ehdotuksen monien sisältöjen kannalla. Koska kyseessä on pitkään valmisteltu kokonaisuus, joka pitää joko hyväksyä sellaisenaan kaikissa kaupungeissa tai hylätä kokonaan, emme lähteneet keikuttamaan venettä, vaikka olimme hyvin kriittisiä sisällön suhteen.
*
Alla vielä koko esityslista.
 *

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus …………………………………………………………………………………………… 2

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ……………………………………………………………………………………………………………….. 3

3 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/KN ………………………….. 4

4 Vantaan nuorisovaltuuston pöytäkirja/tiedoksi ……………………………………………………………………………………. 5

5 Eron myöntäminen Eero Salolle Kivistön aluetoimikunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin
toimittaminen (kvalt) / KN ………………………………………………………………………………………………………………. 6

6 Eron myöntäminen Päivi Laaksolle Myyrmäen aluetoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenen
tehtävistä sekä täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / KN ………………………………………………………………… 7

7 Tiettyjen viranhaltijapäätösten rajaaminen ottomenettelyn ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle / KN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

8 VVO Asunnot Oy:lle (aiemmin Valtakunnallinen vuokratalo-osuuskunta VVO ja Osuuskunta VVO) myönnettyjen lainojen siirtäminen Kiinteistö Oy M2-Kodeille / KN ……………………………………………………… 11

9 Kaupunginjohtajan toimialan ja konserni- ja asukaspalveluiden toimialan ympäristöohjelman
2013–2016 toteutumaraportti 2015 / KN ………………………………………………………………………………………… 12

10 Vastaus Pirkko Leton ja usean muun (37) valtuutetun aloitteeseen vanhustenkeskuksesta
Tikkurilan vanhan torin paikalle (kvalt) / KN ……………………………………………………………………………………. 14

11 Tutustumismatka Pariisin lentokenttäalueen kehittämiseen ja Pariisin metropolialueen hallintoon 15.-16.9.2016 / Edustajan nimeäminen Pietari Jääskeläisen tilalle / KN ……………………………………………… 17

12 Laajaa kannatusta saaneiden kuntalaisaloitteiden käsittely /KN ………………………………………………………… 18

13 Oikaisuvaatimuksen vastine vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen
päätökseen § 95 / 2016 / ML ……………………………………………………………………………………………………….. 19

14 Option käyttöönotto työelämän lupakortit -koulutuksista työllisyyspalveluiden tulosalueella 1.1.2017–31.12.2017 /JN ……………………………………………………………………………………………………………… 21

15 Vastaus Sirpa Kauppisen ja usean muun (25) valtuutetun aloitteeseen huoltorakennusten
hinnan laskemiseksi (kvalt) / HP …………………………………………………………………………………………………… 22

16 Vastaus Tarja Eklundin ja Kati Tyystjärven sekä usean muun (19) valtuutetun
aloitteeseen haja-asutusalueiden vesihuoltojärjestelmän rakentamiseksi selvittämällä kaikki rahoitusmahdollisuudet (kvalt) / HP ……………………………………………………………………………………………….. 24

17 Helsingin hallinto-oikeuden päätös kaupunginhallituksen päätöksestä 17.11.2014 § 25 tehtyyn
valitukseen / HP …………………………………………………………………………………………………………………………. 26

18 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskien YIT-rakennus Oy:n ympäristölupahakemusta
Ralf Sontagin omistamalla tilalla / tiedoksi / HP ………………………………………………………………………………. 27

19 Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä
tehdystä valituksesta etuosto-oikeutta koskevassa asiassa / HP ……………………………………………………….. 28

20 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Vt 3 Helsinki – Hämeenlinna
ja mt 132 parantaminen Luhtaanmäen eritasoliittymässä, tiesuunnitelma, Vantaa / HP ………………………… 29

21 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta / HP ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

22 Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2017-2019 / HP ……………………………………………………………………………….. 32

23 Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 38 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 38

24 Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 42 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 39

25  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä

20.6.2016 § 40 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 40

26  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 41 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 41

27  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 43 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 42
28  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 44 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 43
29  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 45 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 44
30  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 46 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 45
31  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 47 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 46
32  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 49 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 47
33  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 50 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 48
34  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 48 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 49
35  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 51 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 50
36  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 53 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 51
37  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 54 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 52
38  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 56 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 53
39  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen sopimussakon perimistä koskevasta päätöksestä
20.6.2016 § 57 / HP ……………………………………………………………………………………………………………………. 54
40  Pyyntö ennakkolausunnon antamisesta koskien etuosto-oikeuden käyttämistä
kiinteistökaupassa: Kolme (3) jakamatonta kuolinpesää sekä kaksi (2) yksityis-henkilöä / Vekkox
Oy / HP ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
41  Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä kiinteistökaupassa: Lemminkäinen Talo Oy / Lemminkäinen Talo Oy, perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun / HP …………………………………………… 57
42  Kiinteistöjen ja osakkeiden vapauttaminen myyntiin / Myyntilista 7 / HP ……………………………………………… 59
43  Maa-alueiden vaihto Hakunilan ja Sotungin kylässä / Kauko Huotarin kuolinpesä (kvalt) / HP ……………….. 61
44  Murto, yleissuunnitelma 021500 / 23 Kivistö ja 24 Lapinkylä (kvalt) / HP ……………………………………………. 64
45  Asemakaavamuutos 002260 ja tonttijaon muutos, 52 Veromies / Kortteli 52125 / HP …………………………… 68
46  Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan
luovutuksesta / Kiinteistö Oy Vantaan Robert Huberin tie 3 / Asemakaavan muutos nro 002260 /
HP …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70
47  Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalojen
luovutuksesta / YIT Rakennus Oy / Asemakaavan muutos nro 002260 / HP ……………………………………….. 7248 Esitys valtioneuvostolle pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi sote- ja aluehallintouudistuksissa /KN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Pääkaupunkiseudun erillisratkaisu ……………………………………………………………………………………………………..