Ikäihmisten palveluiden laatuun pitää panostaa enemmän

Vantaan ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 20.6. Suunnitelmasta käy ilmi se hurja vauhti, jolla Vantaa ikääntyy. 

Suunnitelmasta käy ilmi, että 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa 600 henkilöllä / vuosi vuoteen 2020 asti ja 85 vuotta täyttäneiden osuus kaksinkertaistuu kymmenessä vuodessa. Dementia on Vantaalla yleisempää kuin Helsingissä ja Espoossa ja se lisää vaativan hoidon tarvitsijoiden määrää. Dementiaa sairastavien määrä kaksinkertaistuu 15 vuodessa 1700 dementiaa sairastavaan. Kasvu ja palveluiden tarpeen lisäys on hurjaa, mutta resursseja ei ymmärtääkseni olla lisäämässä samassa tahdissa.

Suunnitelmasta käy ilmi, että Vantaa ei edes tavoittele laatusuosituksen mukaisia valtakunnallisia palvelurakennetavoitteita 75 vuotta täyttäneiden osalta. Laatusuosituksissa säännöllistä kotihoitoa tulisi olla 13-14%:lle, Vantaalla tavoite on 10% ja toteuma vuonna 2015 oli vain 8,8%. Omaishoidon tukea saavia tulisi olla laatusuositusten mukaan 6-7%, Vantaalla tavoite on 5% ja toteuma vain 3,7%. Pitkäaikaista hoitoa tulisi saada 2-3%:n 75 vuotta täyttäneistä, Vantaalla tavoite on vain 1%, vaikka vaativaa hoitoa tarvitsevia on esimerkiksi dementian osalta enemmän kuin naapurikunnissa. 

Olen huolissani siitä, voiko Vantaan asettamilla tavoitteilla saavuttaa inhimillistä hoitoa ikääntyvälle väestölle, kun ollaan niin kaukana laatusuosituksista, eikä edes tavoitella niihin pääsemistä? Meidän pitäisi pystyä parempaan ja huomioida tämä palvelun tarve ensi vuoden talousarvion valmistelussa.

Toinen huomionarvoinen seikka on, että merkittävä osa Vantaan ikäihmisten palveluista hankitaan ostopalveluina. Esimerkiksi hoiva-asumisen palveluissa ostopalvelujen osuus on 75 %. Kaupungin on oltava hyvin tarkkana varmistaessaan ulkoa ostettujen palveluiden laatua ja toivon, että Vantaalla on palveluiden laadun valvontaan hyvät ja toimivat käytännöt.

Vanhusten hoidon laatu on yksi Vantaan kipupisteistä. Sitä ei tällä hetkellä hoideta sellaisella arvostuksella kuin mitä vanhukset ansaitsisivat.

(Blogiteksti muokattu puheesta, jonka pidin valtuuston kokouksessa 20.6.2016)

 

IMG_3137

Vantaan Sanomien juttu aiheesta 2.7.2016