Ensimmäisiä linjauksia Vantaan palveluista ja investoinneista vuodelle 2017

Kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään ja huomenna (12-13.5.) vuosittaiseen seminaariin, joka samalla aloittaa vuoden 2017 talousarvion valmistelun. Talousarvion sisällöt tarkoittavat asukkaan kannalta sitä, mitä palveluita tullaan säilyttämään, mitä parantamaan, mitä leikkaamaan ja toisaalta, mitä kouluja, teitä, terveysasemia jne tullaan rakentamaan ja kunnostamaan.

Kaupunginjohtaja esitteli valtuustolle ehdotuksiaan tulevista suuremmista linjauksista. Sävy oli hyvin huolestunut. Verotulot eivät ole kasvaneet Vantaalla siihen malliin, kuin on toivottu ja aiemmin oletettu. Työttömyys kasvaa ja aiheuttaa kasvavia kustannuksia. Väestönkasvu aiheuttaa painetta kasvattaa palvelutarjontaa. Sote-maakunta -uudistus uhkaa Vantaan tuloja sekä mahdollisesti rajoittamalla kunnallisveron tasoa että vähentämällä valtionosuuksien määriä.

Näistä taustoista huolimatta kaupunginjohtaja esitti myös hyviä linjauksia tulevalle vuodelle: mm. koulujen ja päiväkotien ryhmäkoot esitetään pidettäväksi ennallaan kaupungin omilla panostuksilla, huolimatta siitä, että niihin ei saada enää valtiolta tukea. Myös investointeihin tullaan laittamaan rahaa enemmän kuin yleensä rajana ollut 100 miljoonaa euroa, koska koulujen korjauksiin ja uudisrakennuksiin panostetaan enemmän kuin on ollut aiemmin suunnitelmissa. Sen sijaan kuntatekniikan korjauksista (esim. teiden kunnostukset) nipistetään jonkin verran (5 miljoonaa).

Mielenkiintoista tulee olemaan mm. asiakasmaksujen korotuksista tulevaisuudessa käytävä vääntö. Muutimme viimeisimmässä kaupunginhallituksen kokouksessa äänestyksen jälkeen talousarvion laadintaohjetta. Aiemmin siinä sanottiin, että asiakasmaksuja nostettaisiin aina ensisijaisesti korkeimmiksi mahdollisiksi. Uusi muotoilu on, että lähtökohtaisesti maksuja nostetaan vain kustannustason nousun mukaisesti ja kokonaistaloudellisia vaikutuksia arvioiden. Esittelyssään kaupunginjohtaja kuitenkin kertoi, että talousarviot tullaan laatimaan siltä pohjalta, että asiakasmaksuja nostetaan niin paljon kuin mahdollista. Asiakasmaksuista niin päivähoidon kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta tullaan vielä käymään paljon keskusteluja sekä seminaarissa että loppuvuoden ajan eri lautakunnissa ja valtuustossa.

 

IMG_2790