Miten takaisimme jokaiselle nuorelle mahdollisuuden harrastukseen Vantaalla?

Vuoden 2015 Nuorisobarometri osoitti, että joka kolmas nuori ei ole voinut aloittaa harrastusta taloudellisten syiden vuoksi. Harrastusten merkitystä nuorten hyvinvointiin ja myöhempään selviämiseen elämässä on tutkittu ja niiden merkitys todettu hyvin tärkeäksi. Harrastusten kautta kertyy sellaista sosiaalista pääomaa, taitoja ja näkökulmia maailmaan, joita ei normaalissa kouluopetuksessa saa ja jotka ovat kuitenkin hyvin merkityksellisiä hyvän ja aktiivisen elämän rakentamisessa. Mm. tutkija Päivi Berg on viimeisimmäksi tuonut esiin huolen siitä, ovatko liikuntaharrastusten ulkopuolelle jäävät lapset ja nuoret tulevaisuuden syrjäytyneitä.
*
Harrastusten saavutettavuus eriarvoistaa lapsia ja nuoria Suomessa huolestuttavalla tavalla. Kyse on etenkin perheiden taloudellisista haasteista ohjattujen harrastusten ollessa niin kalliita, mutta myös harrastusten maantieteellisestä ja sosiaalisesta saavutettavuudesta. Esimerkiksi yksinhuoltajaäidin tai -isän voi olla vaikea järjestää lapsen kuljetuksia harrastukseen, jos kotona on monta muutakin lasta.

Vantaan hyvinvointisuunnitelmassa ”jokaiselle mahdollisuus harrastaa” on ollut yhtenä viidestä nostosta, eli yhtenä ”hyvänä tekona” vuosina 2013 ja 2014. Monia toimenpiteitä onkin tavoitteen toteuttamiseksi tehty, mutta mitään kattavaa, laajempaa ratkaisua ongelmaan ei ole kehitetty. Moni tavoitteen tiimoilta toteutettu toimenpide lisää lasten mahdollisuuksia esimerkiksi liikkua osana koulupäivää. Välituntiliikunta vahvistaakin toki lasten ja nuorten hyvinvointia liikunnan määrää lisäämällä, mutta se ei kuitenkaan tuo lapsille ja nuorille monia niistä muista hyvinvointivaikutuksista, joita harrastusten kautta on mahdollista saada, kuten koulun oheen toista vaihtoehtoista vertaisyhteisöä josta saa uusia ystäviä, uusia turvallisia rinnalla kulkevia aikuisia, tavoitteellista ja sitoutumista vahvistavaa tekemistä ja sen tuomia onnistumisen kokemuksia ja itseluottamusta eikä maailmankuvan avartumista uusissa ympäristöissä tapahtuvan tekemisen kautta.
Toivoisin, että voisimme toimia Vantaalla edelläkävijänä tässä lasten ja nuorten elämää eriarvoistavassa isossa kokonaisuudessa ja löytää tavan, jolla saisimme harrastusmahdollisuuden jokaisen saataville. Otan todella mielelläni vastaan kehittämisideoita siitä, millä tavalla sekä taloudellista että sosiaalista ja maantieteellistä saavutettavuutta voisi kaupungin toimenpitein parantaa. Joka tapauksessa tulen itse ajamaan asiaa aktiivisesti tulevien kuukausien aikana. Ensimmäisenä askeleena lähetin aiheesta valtuustokysymyksen ja seuraavaksi tulen tekemään valtuustoaloitteen laajamittaisesta toimialat ylittävästä kehittämisprojektista, jolla etsittäisiin tapa, jolla tavoitteeseen todella päästään.