Arkistot kuukauden mukaan: lokakuu 2015

Vantaalla kootaan vapaaehtoiset yhteen pakolaisten auttamiseksi

Pohdimme tänään illalla keskustelutilaisuudessa Tikkurilassa, mitä voisimme tehdä yhdessä pakolaisten auttamiseksi Vantaalla. Minun lisäkseni tilaisuuden alustajina olivat kansanedustaja Jani Toivola ja seurakuntayhtymällä pakolaisten auttamisen koordinoinnista vastaava Katri Korolainen.

Vantaalla on kehitetty viimeisen kuukauden aikana tehokas vapaaehtoistyön malli, jonka kautta kaupunki koordinoi yhdessä Punaisen Ristin ja seurakunnan kanssa vastaanottokeskuksissa tehtävää vapaaehtoistyötä. Tarkoituksena on koota kaikki voimavarat yhteen sen sijaan, että kaikki sähläisivät omia puuhiaan pienissä porukoissa ja erillisissä FB-ryhmissä. Vapaaehtoisia on nyt ilmoittautunut mukaan noin sata ja homma vaikuttaisi olevan erittäin hyvässä vauhdissa ja hienosti hallinnassa. Toki vapaaehtoisia tarvitaan mielellään vielä lisää, koska turvapaikanhakijoita on Vantaalle tullut vajaan kuukauden sisällä jo 1100 ja he asuvat neljässä eri vastaanottokeskuksessa. Tekemistä riittää.

Keskusteluissamme korostui se, että ihmisten kohtaaminen ja kuunteleminen on yksi oleellisimmista asioista, kun toivotetaan uusia asukkaita tervetulleeksi Suomeen ja Vantaalle. Ei kohdella turvapaikanhakijoita yhtenä massana, vaan huomioidaan se, että he tulevat hyvin erilaisista taustoista ja heillä on erilaisia tarinoita. On tärkeää vahvistaa jokaisen omaa identiteettiä ja löytää tulijoiden vahvuudet ja osaamiset ja saada ne käyttöön. Monilla tulijoista on paljon osaamista ja he ovat koulutettuja ihmisiä.

Pohdin myös sitä, kuinka saisimme etelän maista tuotua näiden ihmisten mukana myös sikäläistä positiivista ja yhteisöllistä ilmapiiriä. Emme siis vain kotouttaisi heitä meidän kulttuuriimme, vaan oppisimme heiltä niissä asioissa, joissa meillä täällä olisi paljon oppimista. Voisimme oppia vähän ”koko kylä kasvattaa” – mentaliteettia ja positiivista, yhteisöllistä elämänasennetta, jossa yhdessä tekeminen ja naapuriavun tarjoaminen olisi luonnollista.

Syksyn politiikkaan turvapaikanhakijat liittyvät sikäli, että olisi hyvä varautua kielikoulutuksen osalta uusien kielitaidottomien vantaalaisten määrän suureen kasvuun ensi vuonna. Tulemmekin esittämään budjettineuvotteluissa, että toiminnalliseen matalan kynnyksen kielikoulutukseen lisätään varoja. On tärkeää saada uudet vantaalaiset mukaan arjen elämänmenoon ja yhteisöihin mahdollisimman nopeasti.

 

 

Apotti ja vastaanottokeskukset kaupunginhallituksessa 5.10.

Maanantaina 5.10. kaupunginhallitus kokoontui ensin iltakouluun kuulemaan informaatiota erilaisista isommista kaupungin linjoista ja ajankohtaisista asioista. Sen jälkeen olleessa varsinaisessa kokouksessa käsiteltiin mm. Apotin hankintaa.
*
Iltakoulussa saimme selvitykset mm. kaupungin uudesta vapaaehtoistyön mallista koskien vastaanottokeskuksia ja muutenkin turvapaikanhakijoiden tilannetta Vantaalla. Tilanne vaikuttaisi olevan Vantaalla hyvin hallinnassa. Vapaaehtoistyölle on luotu erinomaiset puitteet yhdessä SPR:n ja SRK:n kanssa. Täällä vapaaehtoistyömahdollisuuksista enemmän: http://www.vantaa.fi/uutisia/kaikki_uutiset/101/0/118441
Aviapoliksesta on kuulunut huolestunutta viestiä hankalasta tilanteesta, joka alueella vallitsee, kun Vantaan kaikki yli tuhat turvapaikanhakijaa sijoitetaan sinne. Somessa alueen ihmiset ovat alkaneet kerätä yhteen vapaaehtoisia katupartioita. Kaupungilta kerrottiin, että ongelma on tiedossa ja asukastilaisuuksia tullaan järjestämään mahdollisimman pian. Toisaalta pelastuslaitokselta sanottiin, että on helpompi taata alueen turvallisuus, kun kaikki vastaanottokeskukset ovat samalla alueella. Yksi ylimääräinen poliisipartio liikkuu alueella koko ajan.
*
Kuulimme myös tarkemmin ikäihmisten asumisen tilannekuvasta ja tulevaisuudesta. Tässä pääkohtia: 1) kotihoidon tarve kasvaa 5% vuodessa, mutta Vantaalla kasvua sallitaan vain 1,5% 2) tehostetussa palveluasumisessa vrk-hinta 88€, kotihoidossa 66€ (kun 3 käyntiä), 3) kotihoito ei lopulta välttämättä halvinta, koska erikoissairaanhoidon kuluja tulee kotihoidossa oleville enemmän. Vantaalla laskettu että 4 käyntiä päivässä raja, jonka jälkeen on halvempi siirtää tehostettuun palveluasumiseen. 4) tulevaisuudessa ihmisten oma rahoitusosuus tulee kasvamaan. Suomessa nyt oma osuus noin 28%, mutta esim Saksassa jo 40%. Hoiva-asumista tulee tulevaisuudessa olemaan enemmän, se tulee olemaan monimuotoisempaa ja kevyempää.
*
Kaupunginhallituksen kokouksessa käsitellyistä asioista oleellisimmat:
*
– kohta 9: Taloussuunnitelmaehdotuksen 2016 – 2019 käsittely, neuvottelukunnan asettaminen:
Meiltä kaupungin vuoden 2016 talousneuvotteluihin (2.11.) osallistuvat valtuuston 2.vpj Anniina Kostilainen, valtuustoryhmän pj Timo Juurikkala ja kh:n jäsenenä minä.
*
– kohta 12: Kaupunginhallituksen kokousaikataulu 2016 ja ehdotus kaupunginvaltuuston 2016 kokousaikatauluksi
Esityslistassa ehdotettiin valtuuston ja kaupungihallituksen kokousten vähentämistä ensi vuodelle. Mielestäni kokouksia on nykyiselläänkin turhan vähän. Esimerkiksi kaupunginhallituksen esityslistat saattavat olla yli 1000 sivua pitkiä ja tällöin kh:n jäsenten mahdollisuudet aidosti perehtyä asioihin vaarantuvat. Muissa kaupungeissa on paljon enemmän kokouksia suhteessa käsiteltäviin asioihin. Helsingissä esimerkiksi kokoonnutaan kerran viikossa, kun Vantaalla kahdesti kuukaudessa. Ehdotin asian pohtimista uudelleen ja koska muutkin jakoivat huoleni, esitys lähetettiin uudelleenvalmisteluun.
*
– kohta 14: Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta, eli Apotin hankinta.
Tämä asia on todella vaikea. Apotissa on paljon ongelmia ja se on käsittämättömän kallis. Kuitenkin Vantaan oma sähköinen potilasjärjestelmä on todella vanhentunut ja kaipaa pikaista uusimista. Jos emme hyväksy Apottia, meidän olisi lähdettävä kehittämään alusta omaa uutta järjestelmää. Perussuomalaiset äänestyttivät asian ehdottamalla, että Apotti hyväksytään vasta sitten, kun saamme vakuutuksen, että se siirtyy myös tulevan sote-alueen järjestelmäksi. Kyselin apulaiskaupunginjohtajilta taustatietoja asiasta ja he olivat yrittäneet saada tällaista vakuutusta, eikä sitä oltu saatu, eikä kuulemma tulla saamaan. Toisin sanoen Persujen esitys ei ollut toteuttamiskelpoinen. Molemmat Vihreät äänestivät lopulta kokouksessa Apotin puolesta. Asia tulee vielä valtuustoon 19.10.
*
– kohta 18: Vantaan kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta:
Lausunto oli jo lähetetty, emmekä päässeet siihen vaikuttamaan. Lausunto oli muuten hyvä, mutta siinä vastustettiin lain muuttamista siten, että oleskeluluvan saaneet pääsisivät kaupungin asuntojonoon nykyistä nopeammin. Tällä hetkellä he saavat oikeuden vasta kuuden kuukauden oleskelun jälkeen. Jätimme seuraavanlaisen pöytäkirjamerkinnän:
*
Vantaan kaupungin lausunnossa halutaan ratkaista kasvavan asuntopulan aiheuttamat ongelmat keinotekoisesti rajoittamalla asuntoa hakevien määrää. Nopean kotoutumisen ja työllistymisen varmistamiseksi on tärkeää, että myös ulkomaalaisille, oleskeluluvan saaneille on tarjolla asunto mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jatkossa kaupungin toimenpiteissä ja edunvalvonnassa tulee keskittyä asuntopulan ratkaisemiseen asuntojen määrää lisäämällä.
FullSizeRender