Arkistot kuukauden mukaan: elokuu 2015

Vantaan on osallistuttava hädässä olevien turvapaikanhakijoiden auttamiseen

 

Viime viikkoina Suomi on joutunut kohtaamaan ennennäkemättömän pakolaiskriisin vaikutukset. Uutiskuvat ja tarinat kriisin polttopisteistä koskettavat ja kauhistuttavat. Salakuljettajien kyyteihin kuolee päivittäin kotimaansa hätää pakenevia perheitä.
Turvapaikanhakijoita saapuu pääkaupunkiseudulle kymmenittäin joka päivä ja vain Helsinki on suurista kaupungeista kyennyt tarjoamaan heille majoitusta. Tilanteeseen on saatava pikaisesti muutos. On tärkeää, että Vantaa yhtenä Suomen suurimmista kaupungeista osallistuu vastuun jakamiseen maahan saapuvien turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa.

Sopivien tilojen löytyminen on osoittaunut haasteelliseksi sekä Vantaalla että Espoossa. Nyt tarvitaan luovia ratkaisuja ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Uskon, että ratkaisu löytyy, kun tahtoa on tarpeeksi. Olen iloinen, että kaupunginjohtaja Nenonen on selkeästi ilmoittanut, että Vantaalla on vahva tahtotila löytää tilaongelmaan ratkaisuja nopealla aikataululla ja että Vantaa haluaa kantaa vastuunsa hädässä olevien ihmisten auttamisessa.

Vantaa on Suomen monikulttuurisin kaupunki. Samalla kun toivotamme tervetulleeksi uusia asukkaita muualta maailmasta, on Vantaalle muualta muuttavat ihmiset saatava mahdollisimman nopeasti aktiiviseksi osaksi uutta yhteisöään. Olisi tärkeää, että Vantaalle saataisiin uudenlainen innovatiivinen henki kehittää maahanmuuttajien kielikoulutusta ja työllistymisen tapoja nykyistä tehokkaammiksi. Monikulttuurisuus voi olla Vantaalle vielä nykyistä enemmän suuri rikkaus.

 

Pormestarivaalit, joukkoliikenne ja Aviapoliksen kaavarunko (kaupunginhallitus 24.8.2015)

Kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 24.8. isoina asioina olivat mm. lausunto laista, jolla mahdollistettaisiin suorilla vaaleilla valittava pormestari ja kunnan alueelliset toimielimet, lausunto HSL:n talousarviosta, lausunto Uudenmaan poikittaisyhteyksien selvityksestä ja Aviapoliksen kaavarunko.

Pormestarin ja alueellisten toimielimien suorat vaalit laajentavat mahdollisuuksia, joita kunnilla on toteuttaa kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Pormestarin vaali tapahtuisi kuntavaalien yhteydessä ja pormestarin kausi olisi vaalikauden mittainen. Lain muutos ei tarkoita, että kuntien tulisi alkaa valitsemaan pormestari ja tehdä se suorilla vaaleilla, vaan että jos joku kunta niin haluaa tehdä, lain muutoksen jälkeen se on mahdollista. Mielestäni mahdollisuuksien laajentaminen on hyvä asia. En kuitenkaan tässä vaiheessa haluaisi Vantaalle suoria pormestarivaaleja. Alueellisten toimielimien valitseminen suorilla vaaleilla on mielenkiintoinen lisä aluedemokratian toteuttamisen mahdollisuuksiin. Jos laki menee läpi, Vantaallakin voisi olla seuraavissa kuntavaaleissa vuonna 2017 ”valtuustovaalien” lisäksi myös aluetoimikuntien vaali, jossa valittaisiin alueelliset toimielimet. Nykyäänhän Vantaan aluetoimikuntiin jäsenet valitsee valtuusto.

Kaupunginhallitus antoi lausunnon HSL:n ensi vuoden talousarviosta ja teimme meille esiteltyyn pohjaesitykseen muutosesityksen, jonka esittelijä päätti ottaa omaan esitykseensä muuttaen alkuperäistä esitystä. Muutoksen myötä Vantaa voi käyttää linjastouudistuksen kehittämiseen varaamansa miljoona euroa koko bussilinjastonsa kehittämiseen, ei pelkästään liityntäliikenteen kehittämiseen. Tämä on tärkeää, koska elokuussa voimaan tulleen bussiuudistuksen myötä moni vantaalainen alue on huomannut joutuneensa aiempaa paljon heikompien bussiyhteyksien varaan. Nämä huononnukset eivät läheskään aina koske liityntäliikennettä. Vasemmiston edustaja Pirkko Kotila esitti lisäksi, että Vantaan kanta olisi, että tarkastusmaksu pidettäisiin 80 eurossa, eikä korotettaisi 100 euroon niin kuin HSL talousarviossaan ehdottaa. Kannatimme Vihreässä ryhmässä Kotilaa, mutta hävisimme asiassa 3-12. Lippujen hintojen korotuksista emme tehneet muutosesitystä, koska meille esitellyssä pohjaesityksessä Vantaa toivoo, että hinnat korottuisivat maksimissaan 3%, kun HSL itse ehdotti, että korotus olisi keskimäärin 6,9%. Pidimme Vantaan linjaa kohtuullisena.

Lausunnossa Uudenmaan poikittaisyhteyksien selvityksestä toimme esiin huolen viheryhteyksistä ja niiden jatkuvuudesta uusien tielinjauksien puristuksissa. Tässäkin kohtaa esittelijä lisäsi lausuntoon meidän ehdotuksemme siitä, että tarvittavista viheryhteyksistä pidetään kiinni, kun uusia suunnitelmia laaditaan.

Viimeisenä isona asiana kaupunginhallituksessa oli Aviapoliksen kaavarunko. Kyseessä on todella iso uusi kaava, jossa lentokentän, Aviapoliksen uuden juna-aseman, Tuusulanväylän ja Kehä III:n väliselle alueelle rakennetaan uusi ”Aeropolis”, eli lentokentän ympärille rakentuva monipuolinen lentokenttäkaupunki. Sinne sijoittuu 60 000 uutta työpaikkaa ja 20 000 asukasta. Nostimme keskustelussa esiin erityisesti alueen joukkoliikenneyhteydet. Toiveenamme olisi, että samalla kun alueelle saadaan paljon uusia joukkoliikenteen käyttäjiä, voitaisiin myös Jumbo yhdistää syöttöliikenteellä Aviapoliksen asemaan ja saada se niin järkevien joukkoliikenneyhteyksien varteen. Se ilmeisesti tulevaisuudessa todella tämän kaavan myötä mahdollistuu ja liikennevälineenä saattaa olla pikaraitiotie. Kaiken tämän toteutuminen on kuitenkin vielä melko kaukana tulevaisuudessa.

 

 

 

Vantti OY:n ja Vantaan Energian sitovia tavoitteita ruotimassa (Yleisjaosto 17.8.)

 

Yleisjaoston kokouksessa suurin osa asioista käsitteli erilaisiin yhtiökokouksiin annettavia menettelyohjeita. Niistä suurin osa on hyvin epäkiinnostavaa raportoitavaksi tässä ja ne taas, joihin liittyy jotakin kerrottavaa ja hämäräperäistä, ovat salassa pidettäviä tietoja.

 

Oli Yleisjaostossa kuitenkin myös yksi mielenkiintoinen julkinen asia: Vantaan kaupungin tytäryhteisöille määriteltävät sitovat tavoitteet vuodelle 2016. Kyseessä oli laaja katsaus erilaisiin yhtiöihin ja niille asetettaviin konkreettisiin tavoitteisiin. Vihreästä ryhmästä herättelimme keskustelua kahden yhtiön, Vantaan Tilapalvelut Vantti OY:n ja Vantaan Energian, osalta.

 

Vantissa on nyt jo useamman vuoden ollut tehostamistavoitteena 3%. Kun tuottavuutta kasvatetaan vuosi vuodelta aina edellisten kiristysten päälle, jossain vaiheessa kiristettävää ei enää löydy, vaan laatu alkaa kärsiä ja joudutaan irtisanomisiin. Laadun heikkenemisestä on tullut paljon kansalaispalautetta sekä siivouksen että koulu- ja päiväkotiruuan osalta. Nostimme esiin kysymyksen siitä, onko jatkuva tehostaminen pidemmän päälle mahdollista vai kääntyykö se jossain vaiheessa itseään vastaan. Saimme vastaukseksi, että tehostamisessa keskitytään ensi ja sitä seuraavana vuonna erityisesti sairauspoissaolojen vähentämiseen, sillä Vantissa on korkea sairauspoissaoloprosentti ja sen laskeminen myös toisi säästöjä, kun sijaiskuluja saataisiin laskemaan. Lisäksi Vantti on ottanut käyttöön laatumittarin, jonka avulla seurataan sitä, että tehostamisesta huolimatta laatu ei kärsisi. Itseäni kiinnostaisi tietää, mihin tämä mittari pohjautuu, ja pystytäänkö sillä aidosti mittaamaan laatua. Mittari toimitetaan meille seuraavaan kokoukseen tutustuttavaksi.

 

Vantaan Energian osalta kritiikkimme kohdistui mm. tapaan, jolla sitovia tavoitteita määritellään. Onko niin, että tavoitteet tulevat Vantaan Energian hallitukselta ja ne isketään kyseenalaistamatta kaupungin esitykseen, jonka yleisjaosto, kaupunginhallitus ja lopulta valtuusto sitten hyväksyvät sellaisenaan. Onko se omistajaohjausta että yhtiön hallitus antaa tavoitteet ja kaupunki ne hyväksyy ilman kysymyksiä? Toinen Vantaan Energiaan liittyvä ongelmakohta oli, että sen sitovissa tavoitteissa oli yhtenä kohtana ”Uusiutuva ja päästökauppavapaa energia koko energiahankinnasta” ja sen prosenttiosuudet tulevina vuosina. Tähän puutuimme, sillä esityksessä oli onnistuttu pakkaamaan samaan syssyyn niin tuulivoima, ydinvoima kuin jätevoimalakin ja siten omistajaohjauksella ei pystytä lainkaan ohjaamaan näiden keskinäisiä suhteita. Saimme läpi vaatimuksen muuttaa tätä siten, että uusiutuva ja päästökauppavapaa energia erotetaan erillisiksi kohdikseen. Sen sijaan vaatimusta, että yhtiön sitovia tavoitteita pohtimaan asetettaisiin Vantaan ja Helsingin luottamushenkilöistä koostettu työryhmä, ei suostuttu. Ehdotimme tätä, jotta saisimme kaupunkien omistajaohjausta vahvistettua suhteessa Vantaan Energiaan.  Jos kaupungit loisivat linjauksensa yhteistyössä, niillä olisi vahvempi painoarvo yhtiön hallituksen tehdessä ratkaisujaan.