Arkistot kuukauden mukaan: toukokuu 2015

Tummia pilviä Vantaan taivaalla – vältetäänkö uudet kipeät leikkaukset?

Hyvät valtuustokollegat ja erityisesti virkamiehet.
(puhe valtuustossa 25.5.2015)

Meillä täällä valtuustossa on hyvä ja positiivinen tekemisen meininki ja Vantaan tulevaisuus vaikuttaa suhteellisen valoisalta meille esiteltyjen suunnitelmien valossa. On mukava työstää yhdessä seminaarissa aurinkoisena kesäisenä päivänä kommentteja talous- ja velkaohjelman uuteen versioon, kun mitään pahoja leikkauskohteita ei sinne ole merkitty.

Mustia pilviä välkkyy kuitenkin taivaanrannassa.

*
Meille kerrotaan dramaattisesti pudonneista verotuloista ja näytetään työttömyys- ja toimeentulomenoja esiteltäessä käyriä, jotka osoittavat aiemman maltillisen nousun sijaan aivan uudenlaisia kulmakertoimia taivasta kohti.  Kaupungin tulot tippuvat ja pakolliset menot ovat kovassa kasvussa. Valtion taholta tuskin on tulossa suuria helpotuksia kasvavien kuntaosuuksien muodossa. Kaupunginjohtaja on ilmoittanut, ettei aio esittää kuntaveron korotusta.

 

Minun on henkilökohtaisesti hieman vaikea tätä taustaa vasten uskoa, että tässä ovat kaikki tarvittavat säästötoimet. Voivatko palvelut todella pysyä ennallaan, jos käytettävissä oleva rahoitus näyttää vähenevän kymmeniä miljoonia vuositasolla?

 

Mietin, mitä taikasana ”tehostaminen” todella käytännössä tarkoittaa? Onko talous- ja velkaohjelman uudistukseen piilotettu toimenpiteitä, joita emme sieltä osaa nähdä tai onko niitä tulossa myöhemmin, pommin lailla eteen syksyllä, kun vaikutusmahdollisuuksia ei käytännössä enää ole? Todella toivon, että meille on esitelty nyt avoimesti ja selkokielisesti kaikki ne säästöt, joita tällä hetkellä toimialojen kirjoituspöytien ääressä suunnitellaan.

 

Toisaalta ymmärrän myös, että epätietoisuus hallitusohjelman tulevista linjauksista vaikuttaa olennaisesti Vantaan talousarvion ja TVO:n valmistelumahdollisuuksiin.

 

Toivonkin, että mahdolliset uudet luonnokset tuodaan meille viimeistään kesäkuun valtuustossa, jotta pääsemme arvioimaan tarvittavia toimenpiteitä kunnolla ennen syksyllä koittavaa talousarvion laadintaa.

 

Tummiapilviätaivaalla

Tummia pilviä Vantaan taivaanrannassa, kuva Minna Kuusela

 

Säilytetään erityisryhmien alennukset joukkoliikenteessä

Vantaan kaupunginhallitus antaa maanantaina 11.5. lausunnon HSL:lle erikoisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua. Lausunto liittyy uuteen vyöhykemalliin, joka tulee voimaan vuonna 2017. Mukana ”erikoisryhmissä” ovat mm. opiskelijat, eläkeläiset ja lastenvaunujen kanssa matkustavat.

HSL:n hallitus ei ole sitoutunut nyt esillä olevaan virkamiesesitykseen, vaan odottaa kuntien näkemyksiä ennen kuin muodostaa oman kantansa. Näin ollen voi olettaa, että HSL:n tekemiä linjauksia ei ole vielä kiveen hakattu, vaan kaupunkien lausunnoilla on todellista merkitystä lopputulokseen.

HSL:n virkamiesesityksessä on ehdotettu seuraavanlaisia muutoksia nykyisiin alennus- ja vapaamatkustussäännöksiin:

– kansan- ja takuueläkettä saaville ei enää myönnettäisi alennusta (yli 70-vuotialle säilyisi kuitenkin 50% alennus klo 10-14 välillä)
– invalideille ei  myönnettäisi enää alennusta
– sokeille ei myönnettäisi enää alennusta
– lastenvaunujen kanssa ja pyörätuolilla saisi matkustaa ilmaiseksi vain niissä busseissa, joissa lipun leimaaminen on mahdollista vain edessä.

Ehdotuksessa ongelmallista on se, että alennukset ja matkustuksen ilmaisuus poistettaisiin sellaisilta ryhmiltä, joille liikkuminen on jo valmiiksi hankalaa ja/tai joilla on senkaltainen vaikea elämäntilanne, että liikkumisella ihmisten ilmoille on erityisen tärkeä henkistä hyvinvointia vahvistava rooli. Tähän ryhmään kuuluvat mm. nuoret eläkkeen saajat, jotka eivät voi hyödyntää yli 70-vuotiaille tarkoitettua päivälippua ja jotka tämän uudistuksen jälkeen yhä helpommin passivoituisivat kokonaan aktiivisen toiminnan ulkopuolelle koteihinsa. Lastenvaunujen ja rattaiden kanssa matkustavien rajoitukset taas johtaisivat siihen, että nämä matkustajat kasaantuisivat erityisesti busseihin. Se taas on kaikkea muuta kuin toivottavaa, koska busseissa on vähiten tilaa rattaille ja vaunuille.

Näiden alennusten ja ilmaisten matkojen tukematta jättäminen merkitsee vain alle kahden prosentin vähennystä kuntien maksamaan joukkoliikenteen tukeen, mikä kokonaisuudessaan on 230,5 miljoonaa euroa vuodessa. Osa erityisryhmien tuesta tulisi muutostenkin jälkeen joka tapauksessa kuntien maksettavaksi esimerkiksi toimeentulotuen kautta. Muutosten jälkeen kustannukset voivat nousta jopa nykyistä korkeammiksi, koska esimerkiksi sokeat ja invalidit saattavat siirtyä joukkoliikenteen sijaan käyttämään taksikyytejä kunnan tukemana.

Tulemme esittämään, että alennukset ja vapautukset säilytetään ennallaan.

***

EDIT: 11.5. klo 19:40: Kaupunginhallituksessa suhtauduttiin erittäin myötämielisesti esitykseemme ja useat ryhmät olivat kannattamassa lausuntoon tekemiämme muutosesityksiä, joiden myötä alennukset ja vapaaliput olisi säilytetty ennallaan. Kokouksessa päädyttiin kuitenkin lopulta aikalisään jättämällä asiakohta pöydälle, ja päätös siirrettiin siten seuraavaan kokoukseen toukokuun lopulle.

 

Tummat pilvet ja paikallisjunat

Tummat pilvet ja paikallisjunat