Arkistot kuukauden mukaan: helmikuu 2015

Kaupunginhallituksessa äänestettiin Östersundomista ja lunastusluvasta

Istuin eilen ensimmäistä kertaa varsinaisena jäsenenä kaupunginhallituksen kokouksessa, jossa olen ryhmämme toisena edustajana seuraavat kaksi vuotta, eli loppukauden ajan. Kaupunginhallitus ei ole luottamuspaikoista helpoimmasta päästä. Pelkästään etukäteisvalmistautuminen on todella aikaavievää. Nytkin esityslista oli yli 1100 sivua pitkä ja asiakohtia oli 60. Kokous kesti yli neljä tuntia. Käyn tässä läpi kokouksen kiinnostavimmat asiat.

Yksi isompi voitto tuli, kun ensimmäistä kertaa koko runsaat kaksi vuotta kestäneen kauden aikana meidän ryhmämme esitys meni äänestyksessä läpi kohdassa 55. Yleensähän on niin, että jos tavoitteemme menevät läpi kaupunginhallitus- tai valtuustotasolla, niin käy jo kokousta edeltävissä neuvotteluissa. Silloin ne näyttäytyvät ulospäin koko kaupunginhallituksen yhteisinä ehdotuksina, vaikka ovatkin meidän ”taistelumme” tuloksia. Hyvin harvoin käy niin, että asia, jota emme ole saaneet läpi neuvotteluissa, meneekin läpi kokouksessa äänestystilanteessa. Nyt siis kävi niin. Hyvä me (ja erityisesti valtuuston 2. vpj:n Anniinan tekemä pohjatyö)!

31 Metropolialueen erityisen kuntajakoselvityksen selvittäjien esitys Vantaan valtuustolle kuntajaon muuttamisesta:

Emme lähteneet muuttamaan päätösesitystä (metropolikaupunkiprosessin torppaaminen), mutta toimme esiin, että valtuustossa saatamme toimia toisin, kun ryhmämme kanta asiaan selviää tarkemmin. Vihreissä on kantoja molempiin suuntiin. Omasta mielestäni metropolikaupunki voisi olla ihan hyväkin vastaus moniin pääkaupunkiseudun ongelmiin, jos se vain toteutettaisiin hyvin.

34 Lunastusluvan hakeminen ympäristöministeriöltä Keimolan kylässä sijaitsevan Marja-Vantaan osayleiskaavassa asuntotuotantoon ja siihen liittyvään yhdyskuntarakentamiseen osoitetun noin 43,4 ha:n suuruisen alueen lunastamiselle Saras-nimisestä kiinteistöstä:

Asiahan on se, että omistaja haluaa myydä maa-alueen ja kaupunki haluaa sen ostaa. Käsitys oikeasta hinnasta on kuitenkin täysin eri myyjällä ja ostajalla. Asiasta tuli äänestys. Porvarit halusivat hylätä esityksen lunastusluvan hakemisesta. Me olimme sitä mieltä, että kaupungin edun mukaista on lunastaa maa-alue, joka on tärkeä kaupungin kehittämisen kannalta. Pohjaesitys lunastusluvan anomisesta meni läpi 10-7. Jos lupa saadaan, asia siirtyy ulkopuolisen selvitysmiehen hoidettavaksi. Hän määrittelee maa-alueelle käyvän hinnan.

36 Vastaus Jussi Saramon ja (22) muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan Energian omistajaohjauksesta 

37 Vastaus Johannes Hirvaskosken ja (23) muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan Energian ottamiseksi konserniohjaukseen mukaan:

Esitimme aloitteisiin annetut vastaukset uudelleen valmisteluun, koska näissä ei annettu mitään mahdollisuutta sille, että Vantaan Energia tulisi milään lailla pääomistajansa, eli Vantaan kaupungin, omistajaohjauksen piiriin. Äänestyksen hävisimme 5-12.

55 Vantaan kaupungin lausunto Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta

Teimme viisi muutos- tai lisäysehdotusta lausuntoon. Niistä kaksi meni läpi kaikkien puolueiden yhteisinä ja yksi äänestyksen jälkeen. Kaksi jäi toteutumatta. Toteutumatta jääneet liittyivät Östersundomin alueelle suunniteltuihin asukasmääriin, joita pidämme liian korkeina tärkeiden luontoalueiden säilymiseksi. Toteutuneet esityksemme liittyivät kaavamerkintöihin, joilla mm. suojellaan kulttuurimaisema, tehdään luo-varauksia ja vaihdetaan yksi alue virkistysalueeksi.

Linkki kaupungin sivuille, jossa etukäteistiedote kokouksesta ja linkki esityslistaan:

http://www.vantaa.fi/ajankohtaista-arkisto/paatoksenteko/101/0/kaupunginhallituksessa_metropolialueen_kuntajakoselvitys