Arkistot kuukauden mukaan: lokakuu 2014

Vihreitä tavoitteita budjettineuvotteluihin

Valtuustossa eletään vuoden tärkeimpien päätösten aikaa. Talousneuvottelut ovat vauhdissa ja parin viikon sisällä päätetään, mihin palveluihin Vantaalla ensi vuonna laitetaan rahaa, mikä on veroprosentti ja mistä mahdollisesti leikataan.
*
Meillä Vihreillä on neuvotteluihin lähdettäessä lista tavoitteita, joista osa isompia, toiset vähän pienempiä.
*
Eniten olen itse, ja uskoakseni myös muu ryhmä, huolissani sosiaali- ja terveystoimialan pärjäämisestä nykyisillä resursseilla. Kaupungissa vanhusten määrä kasvaa, huonon taloustilanteen vuoksi perheillä menee aiempaa huonommin ja resursseja ei silti olla lisäämässä, vaikka jo nyt tilanne on vaikea eikä vaikeissa tilanteissa eläviä ihmisiä pystytä auttamaan tarpeeksi. Muistisairaiden vanhusten määrän uskotaan kasvavan 150:llä ja laitoshoidon vähentyvän. Silti kotipalveluun ei olla palkkaamassa yhtään lisäkäsiä.
*
Toisaalta lastensuojelussa on todella niukat resurssit tarpeisiin nähden ja ennaltaehkäisevään työhön ei panosteta tarpeeksi, jotta perheiden kriisit saataisiin pysäytettyä alkuunsa. Vaikka kaupungissa yritetään sitovan tavoitteen mukaisesti vähentää lastensuojelun asiakkuuksia, arvioidaan sekä kiireellisten sijoitusten että huostaanottojen lisääntyvän. Olisi todella tärkeää saada tämä nouseva trendi katkaistua riittävän perheiden kotipalvelun avulla.
Niinpä tulemme esittämään muutamien lisätyöntekijöiden palkkaamista vanhusten kotipalveluun, lastensuojeluun ja perheiden kotipalveluun.
*
Muita tärkeitä tavoitteitamme ovat:
*
– ”Koulupudokkaiden määrän vähentäminen” ja ”Jokaiselle mahdollisuus harrastukseen” sitoviksi tavoitteiksi kaupungille
– Nuorten työllistymistä edistävän Petra-hankkeen jatkon varmistaminen sekä maahanmuuttajataustaisten vantaalaisten työllistäminen uusien toimintamallien avulla
– Hyvien joukkoliikenneyhteyksien varmistaminen myös niille, jotka eivät asu Kehäradan varrella
– Ruskeasannan aseman avaaminen ensi vuoden aikana
– Heurekan laajennuksesta syntyvien lisäkulujen arvioiminen ennen laajennuksesta päättämistä