Arkistot kuukauden mukaan: kesäkuu 2014

Ylijäämäruokaa jakamalla voidaan tehdä hyvää monin eri tavoin

Viime keväänä tein aloitteen koulujen ja palvelutalojen ylijäämäruuan myymiseksi edulliseen noin euron hintaan lähialueen asukkaille. Aloite perustui Jyväskylässä tehtyyn onnistuneeseen kokeiluun, jonka aikana ruokahävikki väheni ja lähialueen asukkailla oli mahdollisuus ruokailla terveellisesti ja edullisesti. Ruokailuissa kävi mm. lapsiperheitä ja vanhuksia, jotka kertoivat, että he eivät välttämättä edes poistuisi kotoaan ilman lounasruokailua.

 

Tällä hetkellä iso osa julkisen ruokailun syömäkelpoisistakin tähteistä päätyy jätteeksi. Omavalvontamääräysten mukaan aterioiden kuumia osia ja salaattia ei voi jäähdyttää, myydä ja tarjoilla uudelleen tehokkaasti esimerkiksi seuraavan päivän aterian yhteydessä, vaan ne päätyvät biojätteeksi.

 

Tämän iltaisessa valtuustossa sain vastauksen aloitteeseeni. Aiheen tiimoilta suunnitellaan Vantaalla isoa hanketta, jossa toteutuu monia aloitteen tavoitteita. Ylijäämäruokaa saadaan hyötykäyttöön, yhteisöllisyys vahvistuu, kun asukkaat pääsevät ruokailemaan arjessaan edullisesti yhdessä muiden kanssa. Myös vähävaraisempien ihmisten terveyttä edistetään, kun monipuolinen ruoka päätyy sitä tarvitsevien syötäväksi.

 

Hankkeessa vahvana tavoitteena on myös pitkäaikaistyöttömien kuntoutuminen ja valmentaminen, eli kokonaisuudessaan hienoja tavoitteita ja mainion kuuloinen hanke.

 

Pari pientä kriittistä huomiota tai toivetta esitin kuitenkin valtuustossa.

 

Alkuperäinen ehdotus aloitteessa oli hyvin yksinkertainen: ruokaa myydään hyvin edulliseen hintaan siellä, missä se on valmistettu ja missä se on juuri hetkeä aiemmin oppilaille tarjoiltu. Oppilaiden lopetettua syömisen tyhjään ruokalaan voi tulla alueen asukkaita syömään ylijäänyttä ruokaa edulliseen esimerkiksi euron annoshintaan. Ruokailun lisäksi ihmiset pääsevät samalla jutustelemaan keskenään, jolloin koulusta tulee aiempaa laajemmin alueen eri ikäisten asukkaiden yhteisöllinen keskus.

 

Aloitteeseen annetun vastauksen mukaan tätä ehdotusta ei varsinaisesti toteuteta. Aloitteessa esitettyä koulujen ylijäämäruuan myyntiä toteutetaan vain kahden kuukauden mittaisena pilottina ja ruokaa ei myydä suoraan kouluilta, kuten aloitteessa esitettiin, vaan ruoka siirretään yhdistysten tiloihin, mikä hankaloittaa toteutusta ruuan lämpimänäpitosäädösten takia, mikä saattaa osoittautua liian vaikeaksi.

Useissa kouluissa eri puolilla Suomea on myyty ylijäämäruokaa onnistuneesti, aiheesta on kirjoitettu paljon lehdistössä ja tehty ohjelmia YLE:lle. Asia on siis pinnalla, se on todettu toimivaksi. Vantaa voisi hyvin toteuttaa sitä työllisyyttä tukevan hankkeen ohella.

 

 

 

Oppivelvollisuusiän nostolle ei

Opetuslautakunta kokoontui tänä iltana kevään viimeiseen istuntoon. Kiinnostavimmat asiat illan kokouksessa olivat Vantaan lausunto oppivelvollisuusiän nostamisesta sekä lisäkoulutilan tarve Tikkurilan alueelle.
Vantaalta oli erikseen pyydetty oppivelvollisuusiän nostosta lausuntoa, kun esimerkiksi Helsingiltä ja Espoolta ei oltu lausuntoa pyydetty. Siksi Vantaan lausunnolla on ilmeisesti erityistä merkitystä.
*
Oppivelvollisuusiän nosto kasvattaisi sivistystoimen menoja lähes 800 000 euroa vuosittain. Kuitenkaan sen tuomat hyödyt eivät ole kovin suuret, koska tuki kohdistuu koko ikäluokkaan sen sijaan, että voitaisiin tukea vahvasti nimenomaan niitä nuoria, jotka ovat tippumisvaarassa. Erityisesti päätös on huono Vantaalle, koska täällä on harvinaisen hyvin järjestetyt tukitoimet nivelvaiheen nuorille ja lisäpanokset koko ikäluokkaan ovat sen takia erityisen turhia verrattuna moniin muihin kaupunkeihin.
*
Tein esityksen, että Vantaan lausunnosta tehdään avoimen kriittinen oppivelvollisuusiän nostolle, jotta se aidosti vaikuttaisi lakimuutoksen valmistelijoihin. Se olisi sekä nuorten että Vantaan etu, että lakimuutos saataisiin peruttua ja resursseja kohdistettaisiin toisella tavalla. Yllätyksekseni voitimme äänestyksen 11-6 ja saimme eteenpäin hyvin kriittisen lausunnon pohjaesityksessä olleen pehmeän muotoilun tilalle.
*
Toinen illan kiinnostava asia oli Sivistystoimen lausunto Tikkurilan alueen kaavaan. Tikkurilan alueella(kin) oppilasmäärät ovat kovassa kasvussa ja kouluja ja päiväkoteja tarvitaan lähivuosina lisää. Onkin mielenkiintoista viime syksyn koulukeskusteluunkin viitaten, että ei niin kovin kauaa sitten Tikkurilasta lakkautettiin Orvokkitien ja Keskuspuiston koulut. Nyt niitä tarvittaisiin taas käyttöön. Kuitenkin sen sijaan laajennetaan olemassa olevia ja rakennetaan ilmeisesti myös kokonaan uusi koulu pidemmällä tähtäimellä. Lyhytnäköisiä päätöksiä nuo koulujen lakkautukset, tässä se taas nähtiin.