Arkistot kuukauden mukaan: joulukuu 2013

Leikkauspäätösten taustaksi pitäisi tehdä parempaa riskien arviointia

(valtuustossa 16.12.2013 pitämäni puheenvuoro)

 

 

Teemme valtuustossa paljon isoja päätöksiä ja isoja muutoksia palveluihin, tällä hetkellä säästöjen ja leikkausten sanelemana.

Samalla tuntuu, että näitä päätöksiä tehtäessä riskien arviointi jää usein vähän turhan vähälle huomiolle ja vaikka riskejä arvioitaisiin, ei arvioinnit usein johda toimenpiteisiin.

Osa syynä tähän on poliittinen päätöksentekokulttuuri, jossa asiat turhan helposti politisoituvat, eikä relevanteille ja tärkeille huomioille anneta painoarvoa, jos ne tulevat niin sanotusti väärästä suusta. Puheet riskeistä saatetaan sivuuttaa politikointina tai äänien kalasteluna. Siksi olisi tärkeää tehdä neutraalin tahon toteuttamaa riskien arviointia ja uskaltaa sen perusteella myös muuttaa suuntaa, jos riskit vaikuttavat suurilta.

Esimerkki: viime syksynä edellinen valtuusto teki päätöksen toimeentulotukikäsittelijöiden vähentämisestä kymmenellä. Tätä suunniteltaessa ei riskejä oltu selkeästi arvioitu kunnolla tai ainakaan niitä ei oltu tarpeeksi otettu huomioon, eikä valtuustossa esitetyt soraäänet riittäneet kumoamaan päätöstä eikä tuomaan riskejä kunnolla valtuuston tietoon. Kuten nyt tiedämme, päätös osoittautui todella huonoksi ja kaupunki joutui sitä korjaamaan pitkin vuotta ja käyttämään siihen runsaasti ylimääräistä energiaa ja resursseja.

Pelkään, että sama on edessä koulujen lakkautusten osalta. Riskien arviointi on ollut heikkoa ja päätös politisoitui prosessin kuluessa tavalla, jossa neutraali riskien tarkastelu tuli aika mahdottomaksikin.

Olisi tärkeää, saada objektiivinen taho tekemään riskien arviointi siten, että se tehdään aina isompien päätösten kohdalla ja niin että muutaman vuoden jänteellä katsotaan riskit ja päätösten vaikutukset. Jos isoja riskejä tulee esiin, ei päätöksiä viedä eteenpäin, vaan tarkastellaan aidosti sitä, ovatko riskit liian suuria hyötyihin verrattuna.