Arkistot kuukauden mukaan: marraskuu 2013

Liikuntamahdollisuudet vähenevät oleellisesti koululakkautusten myötä

(2. henkilökohtainen puheeni kaupunginvaltuuston budjettikokouksessa 18.11.)

 

Valtuutettu Saramo mainitsi tämän kokouksen aikana, että suomalaiset lapset liikkuvat keskimäärin vähemmän kuin missään muualla maailmassa. Jotkut harrastavat liikuntaa paljon, toiset eivät lainkaan.

 

Suomessa on pimeää ja kylmää ison osan vuotta. Sillä on vaikutuksensa siihen, kuinka paljon omaehtoista liikuntaa voi ja viitsii harrastaa.

 

Siksi sisätiloissa sijaitsevat lähiliikuntapaikat ovat erityisen tärkeitä. Ne auttavat liikkumaan myös niitä, jotka muuten eivät juurikaan liiku ja joiden vanhemmilla ei ole resursseja kuskata lapsia kauemmas harrastuksiin.

 

Muistutan teitä, että kouluja lakkauttaessa lakkautamme samalla myös kaksi lähiliikuntapaikkaa. Se tekee ison loven Hämeenkylän ja Hakunilan lasten ja nuorten matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksiin.

 

Lisäksi Hevoshaan lakkauttamalla menetämme ainutlaatuisen liikuntapainotteisen koulukampuksen tärkeän linkin ja vähennämme alueen lasten liikuntamahdollisuuksia oleellisesti myös koulupäivän aikana.

 

 

”Alueen arvokkain tontti kannattaa varata koululle”

(puheeni kaupunginvaltuuston budjettikäsittelyssä 18.11., kiitokset Maria Mellbergille tietojen hankkimisesta ja Venla Berneliukselle hienoista tutkimuksista, muokattu 30.11.)

*

Koulujen lakkauttamiskeskusteluun tulisi ottaa laajempi perspektiivi. Mitä tästä aihepiiristä tiedetään tutkimusten ja maailmalla saatujen kokemusten kautta.

 

Tutkija Venla Bernelius on suomalainen alan asiantuntija ja hän tuntee tutkimustensa kautta aihepiiriä niin Suomessa kuin maailmalla. Berneliuksen mukaan muualla maailmassa pyritään panostamaan kouluihin erityisesti sosio-ekonomisesti heikommilla alueilla, ja että toimivan koulun aikaansaamista näillä alueilla pidetään yleensä suurena voittona, johon ollaan myös valmiita panostamaan.

*
Vantaalla ei olekaan oivallettu minkälaisella dynamiikalla koulujen ja alueiden kurjistuminen toimii. On vaikea ymmärtää kenen logiikalla koulun lakkauttaminen esimerkiksi Hevoshaan kaltaisella alueella on järkevää. Tällaiselta alueelta ei olisi järkevää lakkauttaa koulua, vaikka sillä olisi negatiivinen stigma, saatika sitten hyvämaineista, hyvin toimivaa koulua.

Hevoshaan koulun tyyppisen koulun rakentaminen on Helsingissä prioriteetti.

Helsingin strategia on varata huono-osaisen alueen arvokkain tontti koululle.

 

Berneliuksen mukaan Euroopan segregaatioalueille on ryhdytty viime vuosina panostamaan juuri näin:

ostetaan kallein tontti ja laitetaan siihen koulu. Kouluihin on tehty miljoonapanostuksia ja todettu sen tien olevan laajassa mittakaavassa kaikkein järkevintä politiikkaa.
Hakunilan alueelle suunnitellut koulusäästöt ovat kaikkea sitä vastaan, mitä segregaatiouhan alla olevilla alueilla kaupunkisuunnittelussa muualla tehdään.

 

Toisin sanoen – Vantaan linjaukset eivät ole jotan innovatiivista uutta suuntaa, jota muut kaupungit tulevat seuraamaan, niinkuin meille on väitetty. Linjaukset ovat vastoin sitä suuntaa, johon kaikkialla muualla ollaan menossa, aiemmista vääristä linjauksista oppineena.

 

EI TEHDÄ SITÄ VIRHETTÄ ETTÄ LAKKAUTETAAN JOTAIN SELLAISTA TOIMIVAA, JOSTA MUUALLA MAAILMASSA VAIN HAAVEILLAAN, JA JONKA RAKENTAMISESTA MAKSETAAN MILJOONIA. TULISIMME SITÄ KARVAASTI KATUMAAN.

Budjettipuhe: Vihreät ovat huolestuneet suunnasta, johon Vantaata ollaan viemässä

(Alla kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyssä 18.11. pitämäni Vihreiden ryhmäpuhe)

*

*
Vantaa on monin mittarein yksi parhaiten palvelunsa tuottava kaupunki. Vantaalla on siis pitkään tehty oikeita asioita. Sitä ei moni uskoisi tämänhetkisen Vantaa-uutisoinnin perusteella.

Viime vuosien aikana suunta on muuttunut. On lähdetty vanhakantaiselle tielle, jossa päätökset tehdään kapea-alaisesti eikä katsota pitkäjänteisesti päätösten vaikutuksia.

Kaupungin investointeihin otettu ylisuuri velkamäärä on saanut päättäjät vetämään hätäjarrusta. Se on ymmärrettävää. Mutta jarruttaa voidaan myös hallitusti, ilman että kyydissä olijat kaatuvat.

Vantaan mittakaavassa pieniä, mutta tavallisen ihmisen arkea suuresti haittaavia säästötoimenpiteitä toteutetaan tällä hetkellä säälimättä ja sivuille vilkuilematta. Strategiassa puhutaan kestävästä kehityksestä, innovatiivisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Todellisuus on jotain muuta. Innovatiivisuus näkyy vain instituutin nimessä. Asukkaita kuullaan muttei kuunnella. Kehityssuunta on kaikkea muuta kuin kestävä.

**

 

Viime vuonna aloitetussa talous- ja velkaohjelmassa on pyrkimys tasapainottaa talous ja saada velkaantuminen hallintaan nopealla aikataululla. Se onkin tärkeää, sillä uusimpien uutisten mukaan Vantaa velkaantuu jopa suunniteltua enemmän ja pelkästään korkokulut ovat nyt 20 miljoonaa euroa vuodessa. Nyt käsiteltävässä budjettiesityksessä ei kuitenkaan esitellä aidosti tehokkaita keinoja velkaantumisen ehkäisemiseksi. Yksittäisiä lyhytnäköisiä leikkauksia, jotka pidemmällä tähtäimellä johtavat vain suurempiin kustannuksiin, ei voida Vihreiden mielestä pitää tehokkaina.

Vihreät painottavat, että nyt on aika tarttua velkaantumiskehitykseen järein keinoin ilman, että kuntalaisten hyvinvointia oleellisesti huononnetaan.

Siksi esitämme 0,5 prosenttiyksikön veronkorotusta. Se tietäisi TA-kaudella 80 miljoonaa vähemmän lainaa. Siten säästettäisiin lähes 2,5 miljoonaa euroa lainanhoitokuluja neljän vuoden aikana. Näillä säästyneillä miljoonilla voisimme parantaa palveluja..

 

Investoinneista koituvia velkaongelmia ei voi kattaa ainoastaan palveluiden leikkauksilla ja siten maksattaa niitä lasten ja heikoimpien selkänahasta. Veron korotus on tehokkaampi ja oikeudenmukaisempi tapa.

**

Monet valtuustoenemmistön valitsemat leikkauspäätökset eivät kestä päivänvaloa.

Viime syksynä me yhdessä mm. vasemmistoliiton ja perussuomalaisten kanssa vastustimme kymmenen toimeentulotukikäsittelijän työsuhteen päättämistä. Pidimme sitä typeränä säästönä, joka johtaisi vain suurempiin kustannuksiin. Tämän vuoden olemmekin seuranneet farssia, jossa Vantaa vain vaivoin välttyi maksamasta miljoonan euron uhkasakon käsittelyaikojen pidennyttyä kestämättömälle tasolle. Lopulta oli pakko tunnustaa se tosiasia, että käsittelijöitä on pakko palkata 12 lisää.

Tänä syksynä sosterissa ei ole samanlaisia leikkaushankkeita ilmassa, ehkä viime vuodesta otettiin opiksi. Onneksi kaupunginjohtajan budjettiesityksessä on jo huomioitu sosterin hädänalainen tila kohdentamalla hieman enemmän resurssia toimialalle.

 

Sen sijaan sivistystoimessa on jatkettu vanhaan malliin. Viime vuonna sivin kohteena olivat kouluavustajat, joihin kohdistuva älytön leikkausehdotus saatiin kansalaisaktiivisuudenkin ansiosta torpattua. Tänä vuonna leikkauslistalle on päätynyt kaksi koulua.

Tässä ollaan vanhakantaisen ajattelun ytimessä. Ei ymmärretä, kuinka peruskoulu on yksi edullisimpia tapoja ehkäistä syrjäytymistä ja vahvistaa yhteisöllisyyttä alueella kuin alueella.Tuomelan ja Hevoshaan seinien ylläpitäminen on halpa tapa toteuttaa kaupungin arvoja, pitää yllä palveluja myös lähiöissä ja tehdä lähiöistä houkuttelevia.

 

Vantaa on menettänyt imagotappiona tämän prosessin kuluessa enemmän pääomaa kuin säästöt ikinä toisivat kassaan rahaa.

Hyväkuntoisten koulujen lakkauttaminen tilanteessa, jossa oppilaiden määrä kasvaa sadoilla vuosittain ja kaupungin käsissä on monia riskialttiita, remontin tarpeessa olevia kouluja, on todella typerää.

Kouluja on purkamisen jälkeen kallista pystyttää takaisin. Kun purkamisen jälkeen huomataan, että hyvin toimiva koulu onkin se, johon lähiöissä kannattaa tutkimustenkin mukaan panostaa, peruuttaminen ei onnistukaan.

**

Vantaalla puhutaan kauniisti ennaltaehkäisystä. Hienoa, että on ymmärretty sen merkitys. Nyt tarvitaan myös tekoja.

 

Esimerkiksi lastensuojelussa ennaltaehkäisevien palveluiden vähäinen määrä näkyy miljoonien eurojen budjetin ylityksenä huostaanottojen ostopalveluissa tänä vuonna.

Vihreät esittävät, että lapsiperheiden kotipalveluiden työntekijöiden määrää lisätään kolmella, jotta perheet, joissa on akuutti kriisitilanne, saavat tukea ennen kuin heidän tilanteensa pahenee. Ennaltaehkäiseville toimille olisi järkevää osoittaa paljon enemmänkin resursseja. Mutta edes tällä pienellä askeleella voimme aloittaa.

**

 

Asia, josta olemme nyt esitettävän budjetin suhteen erityisen iloisia on, että Vantaa on vihdoin ottamassa konkreettisia askeleita kohti energiansäästöpotentiaalin selvittämistä ja tavoitteiden asettamista. Energiansäästötoimenpiteitä selvitettäessä on tehtävä ne ammattimaisesti, ettei niillä tehdä hallaa esimerkiksi rakennusten kunnolle. Nämä reunaehdotkin huomioiden on säästöpotentiaali kaupungille vuosittain miljoonia euroja, kunhan tätä todella lähdetään toteuttamaan.

**

Me Vihreät toivomme, että nyt seuraavan valtuuston budjettikäsittelyn aikana jokainen valtuutettu katsoisi asioita omantuntonsa mukaisesti, päätösten seurausvaikutuksia arvioiden. Tehdään päätöksiä, jotka ovat Vantaalle sekä taloudellisesti että inhimillisesti arvioiden oikeita pitkälläkin tähtäimellä.